Annonse

 

Stillingstittel Sted Publisert Arbeidsgiver
Enhetsleder for pleie og omsorg,
Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal 09.02.16 Midtre Gauldal kommune
Prosjektleder IKT,
Etterretningstjenesten
Oslo 09.02.16 Etterretningstjenesten
Prosjektleder innen EBA,
Etterretningstjenesten
Oslo 09.02.16 Etterretningstjenesten
Delprosjektleder innen EBA,
Etterretningstjenesten
Oslo 09.02.16 Etterretningstjenesten
Seksjonsleder Ambulante tjenester,
Sykehuset Østfold HF
Fredrikstad 08.02.16 Sykehuset Østfold
Assisterende rektor, Kongsbakken videregående skole,
Troms Fylkeskommune
Tromsø 08.02.16 Troms fylkeskommune
2. gangs utlysning Rektor - Fosen videregående skole ,
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Bjugn 05.02.16 Sør-Trøndelag fylkeskommune
Leder Teknisk Dokumentsenter,
Jernbaneverket
Oslo 04.02.16 Jernbaneverket
HR Director,
Telenor Broadcast Holding AS
Bærum 04.02.16 Telenor Broadcast Holding AS
HR Direktør,
Norkring AS
Bærum 04.02.16 Norkring AS
Økonomisjef,
Redd Barna
Oslo 04.02.16 Redd Barna
Rådmann,
Gaular kommune
Gaular 04.02.16 Gaular kommune
Direktør,
Riksteatret
Oslo 03.02.16 Riksteatret
Verksemdsleiar område Vest,
Voss kommune
Voss 03.02.16 Voss kommune
Seksjonsleder, Kreftavdelingen – Døgnområde 10 - kreftsykdommer,
Sykehuset Østfold HF
Sarpsborg 03.02.16 Sykehuset Østfold
Nettsjef,
ValdresEnergi
Nord-Aurdal 01.02.16 ValdresEnergi
Leiar for Avdeling Kyrkjeliv,
Den norske kirke, Møre bispedøme
Molde 28.01.16 Den norske kirke, Møre bispedøme
Leder kulturhistorisk avdeling,
Stiftelsen Lillehammer Museum
Lillehammer 27.01.16 Stiftelsen Lillehammer museum
Organisasjons- og personalsjef,
Bremanger Kommune
Bremanger 25.01.16 Bremanger Kommune
Helse- og omsorgssjef,
Kåfjord kommune
GÁivuotna Kåfjord 25.01.16 Kåfjord kommune
Rektor - Oppdal videregående skole,
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Oppdal 22.01.16 Sør-Trøndelag fylkeskommune
Rektor - Heimdal videregående skole,
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Trondheim 22.01.16 Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmann,
Østfold Fylkeskommune
Sarpsborg 21.01.16 Østfold fylkeskommune
Administrerende direktør,
Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
Oslo 18.01.16 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
Virksomhetsleder,
Kompasset (Blå Kors Norge)
Oslo 12.01.16 Blå kors
Direktør Forsvarsbygg,
Forsvarsdepartementet
Oslo 11.01.16 Forsvarsdepartementet
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring