Annonse

 

Stillingstittel Sted Publisert Arbeidsgiver
Seksjonssjef økonomi og administrasjon - Norges brannskole,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Tjeldsund 20.04.15 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)
Seksjonssjef undervisning - Norges brannskole,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Tjeldsund 20.04.15 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)
Direktør for administrasjonsavdelingen,
Fiskeridirektoratet
Bergen 17.04.15 Fiskeridriektoratet
Teknisk sjef,
Tydal kommune
Tydal 16.04.15 Tydal kommune
Seksjonsleder - sykepleiertjenesten KAD/Aker Legevakt,
Oslo kommune, Helseetaten
Oslo 16.04.15 Oslo kommune, Helseetaten
Instituttleder - Institutt for yrkesfaglærerutdanning,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for barnehagelærerutdanning,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder for økonomi og administrasjon,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder for sosialfag,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder for arkiv-, bibliotek og informasjonsfag,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for Produktdesign,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for informasjonsteknologi,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for industriell utvikling,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for estetiske fag,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for bygg- og energiteknikk,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Instituttleder - Institutt for atferdsvitenskap,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 16.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Seksjonssjef for Utdanningsseksjonen ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi,
NTNU
Trondheim 15.04.15 NTNU
Avdelingsledere ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved avdeling Stavanger og avdeling Porsgrunn,
Universitetet i Stavanger
/ 15.04.15 Universitetet i Stavanger
Kontorleder,
Nord-Norsk Aluminium AS
Skånland 15.04.15 Nord-Norsk Aluminium AS
Avdelingsdirektør HR,
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Oslo 14.04.15 Oslo kommune, Nordre Aker
Avdelingsdirektør oppvekst,
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Oslo 14.04.15 Oslo kommune, Nordre Aker
HR-direktør,
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Oslo 14.04.15 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Informasjonssjef,
Språkrådet
Oslo 13.04.15 Språkrådet
Avdelingsleder ved Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk,
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Tromsø 10.04.15 Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Seksjonsleder Organgrupper ved Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk,
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Tromsø 10.04.15 Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rådmann,
Søndre Land kommune
Søndre Land 08.04.15 Søndre Land Kommune
« Forrige 1 | 2 Neste »
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring