Annonse

 

Stillingstittel Sted Publisert Arbeidsgiver
Innkjøpssjef - Lillehammer,
Gausdal Landhandleri AS
Lillehammer 28.01.15 Gausdal Landhandleri AS
Markedssjef,
NAV Østfold
Sarpsborg 28.01.15 NAV
Økonomisjef,
Marker kommune
Marker 28.01.15 Marker kommune
Seksjonssjef for leverandørstyring i Utviklingsstaben,
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Oslo 27.01.15 NAV
Seksjonssjef for virksomhetsarkitektur i Utviklingsstaben,
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Oslo 27.01.15 NAV
Rektor,
Høgskolen i Lillehammer
Lillehammer 26.01.15 Høgskolen i Lillehammer
Administrasjonsleder,
Frilynt Norge
Sandefjord 26.01.15 Frilynt Norge
Havnesjef,
Båtsfjord kommune
Båtsfjord 26.01.15 Båtsfjord kommune
Direktør for Kystverket si operative losteneste (losdirektør),
Kystverkets hovudkontor
Ålesund 26.01.15 Kystverket
Avdelingsdirektør kystforvaltning,
Kystverkets hovudkontor
Ålesund 26.01.15 Kystverket
Sektorleder for næring og landbruk,
Tydal kommune
Tydal 22.01.15 Tydal kommune
Enhetsleder, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung, Døgnbehandlingsenhet, Gaustad
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo 22.01.15 Oslo Universitetssykehus HF
Assisterende program/prosjektleder,
Toll- og avgiftsdirektoratet
Oslo 22.01.15 Toll- og avgiftsdirektoratet
Eiendomssjef,
Hedmark fylkeskommune
Hamar 21.01.15 Hedmark fylkeskommune
Rektor,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo 15.01.15 Høgskolen i Oslo og Akershus
Einingsleiar, Eining Oppvekst og kultur,
Sandøy kommune
Sandøy 15.01.15 Sandøy kommune
Seksjonssjef, FoU-seksjonen,
NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Oslo 15.01.15 NAV
Regnskapssjef,
K. Eng & CO AS, Lampehuset
Skedsmo 14.01.15 K. Eng & CO AS, Lampehuset
Avdelingsleiar / personalsjef,
Bjørgvin bispedøme
Bergen 13.01.15 Bjørgvin bispedøme
Personalsjef,
Kvalsund kommune
Kvalsund 12.01.15 Kvalsund kommune
Markedssjef / Adm.direktør,
Mosjøen Kulde og Klimaservice AS
Vefsn 18.12.14 Mosjøen Kulde og Klimaservice AS
Dekaner,
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Trondheim 08.12.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag
Prorektorer,
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Trondheim 08.12.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring