Jobbsøknad

Jobbsøknad-tips, hvordan skrive jobbsøknad

En jobbsøknad er ofte første kontaktpunkt med en potensiell ny arbeidsgiver. Det er derfor viktig at man gjennom jobbsøknaden etablerer et godt førsteinntrykk før arbeidsgiveren skal vurdere CV-en din.

Eksempel på jobbsøknad:

Ditt navn
Din adresse
Ditt postnummer og sted
Ditt telefonnummer
Din E-post

Kontaktpersonens navn
Tittel
Selskap
Adresse
Postnummer og sted
Dato

Tittel "Vedr. tittel på stillingsannonse"

Innledning

Start jobbsøknaden med en kort introduksjon av deg selv. Skriv om hvor du har funnet ut om jobben og referer til eventuell telefonsamtale. Informer om hvorfor du tar kontakt og nevn gjerne navnet på en felles bekjent som har anbefalt deg å søke på den ledige stillingen. Si gjerne litt om hvorfor du ønsker å søke på den ledige stillingen og yrkesmessige bakgrunn.

Hovedtekst

Hovedteksten i en jobbsøknad bør beskrive hva du kan tilby arbeidsgiver og hvorfor du passer til den ledige stillingen. Skap en sterk samhørighet mellom deres behov og dine kvalifikasjoner og støtt gjerne opp om dine kvalifikasjoner ved å nevne passende faglige prestasjoner. Fokuser på hva du kan og ikke på dine svakheter både faglig og menneskelig.

Avslutning

Avslutt jobbsøknaden med å fortelle at du gjerne stiller til intervju for å gi mer informasjon om deg selv og at referanser oppgis på forespørsel, alternativt henvis til referanser i CV-en din dersom du har ført opp referanser der.

En jobbsøknad skal være:

  • Kortfattet
  • Berike CV - ikke beskrive den
  • Skreddersydd til den arbeidsgiveren du henvender deg til
  • Maksimum 1 side

En jobbsøknad skal ikke ha/være:

  • Skrivefeil
  • En arrogant eller underdanig skrivestil
  • Dybdeinformasjon eller for mange detaljer

Lykke til!

Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring