Presse

Nyhetsbrev fra lederjobb mai 2009

Pressemelding fra lederjobb.no:

84 % økning i antall arbeidsledige ledere

I følge tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, var det i utgangen av april registrert 1260 arbeidsledige ledere mot 684 i samme periode i 2008. Dette er prosentvis økning på hele 84 %.

Færre ledige lederstillinger

Når det gjelder tilgangen på ledige lederstillinger, viser tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet en nedgang på 31 % i april sammenlignet med samme periode året før. Lederjobb.no har - til tross for nedgangen i markedet - hatt en økning på hele 28 % i antall lederstillinger første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal 2008. Hovedårsaken er at Lederjobb.no har hatt en økning i antall nye samarbeidspartnere blant profesjonelle aktører i bransjen.

Les hele pressemeldingen her
Pressemeldingen var også publisert på dn.no 7. mai.

Lederjobb.no får god omtale fra NHO Service

NHO Service sender månedlig nyhetsbrev til sine medlemmer i bemanningsbransjen.
Les hele nyhetsbrevet på NHO Service sine sider her.

Nyhetsbrev mai 2009 - lederjobb.no

Nyheter:

Responsgaranti

Lederjobb.no får du nå responsgaranti. Dersom du ikke får ønsket respons på stillingsannonsen innen utløpsdato, forlenger vi perioden med inntil 30 dager gratis annonsering på Lederjobb.noStillingsannonsen må være den samme, men søknadsfristen kan selvsagt endres.

Profilerte stillinger

Ny annonseplass på Lederjobb.no. Med annonse på profilerte stillinger får stillingen ekstra oppmerksomhet.

Annonser også i Ukeavisen Ledelse

Lederjobb.no har eksklusiv rett til å selge stillingsannonser til Ukeavisen Ledelse som blir distribuert til 45 000 ledere hver fredag. Ukeavisen Ledelse er en spesialavis for ledere og ressurspersoner.


Pressemelding 7. mai 2009

84 % økning i antall arbeidsledige ledere

I følge tall fra Arbeids og velferdsdirektoratet, var det i utgangen av april registrert 1260 arbeidsledige ledere mot 684 i samme periode i 2008. Dette er prosentvis økning på hele 84 %, forteller Ove Gjelsvik, adm. dir. i Media Total AS som står bak bl.a. jobbportalen lederjobb.no. Det er også verdt å merke seg at det har vært relativ sterk vekst i tilgangen av nye (registrert siste 4 uker) arbeidsledige innenfor enkelte yrkesgrupper med høyt utdanningsnivå. Blant ledere er det prosentvis endring på hele 99 % i april 2008 sammenlignet med april 2009. Arbeidsledigheten i disse yrkesgruppene er imidlertid fortsatt lav totalt sett. 

Mange grupper opplever nå usikkerhet, og ledere er ikke noe unntak, sier Fagsjef for Bemanningsbransjen i NHO Service, Even Hagelien. - På grunn av finanskrisen er det stort fokus på omorganisering og effektivisering. Dette kan i noen tilfeller gjøre innhugg i mellomledersjiktet. Fersk statistikk fra Bemanningsbransjen viser en nedgang i rekrutteringer til faste stillinger på 26 % siden 1. kvartal i fjor.

Når det gjelder tilgangen på ledige lederstillinger, viser tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet en nedgang på 31 % sammenlignet med samme periode året før. Lederjobb.no har - til tross for nedgangen i markedet - hatt en økning på hele 28 % i antall ledige lederstillinger første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal 2008. Hovedårsaken er at Lederjobb.no har hatt en økning i antall nye samarbeidspartnere blant profesjonelle aktører i bransjen. Finansuroen og nedgangen i markedet merkes også i selskapet i Bergen, men heldigvis har ikke dette fått stort å si for volumet av antall stillinger publisert hittil i år. Lederjobb.no har som de fleste også tilpasset rabattstrukturen for å komme kunder og samarbeidspartnere i møte.

Lederjobb.no er jobbportal kun for lederstillinger. Lederjobb.no drives av Media Total AS som også markedsfører jobbportalene  www.kommunestillinger.no og www.fagjobb.no

Les artikkel på dn.no

Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring