Samarbeidspartnere

Ukeavisenledelse.no

Lederjobb.no er Ukeavisenledelse.no sin jobbportal. Nøkkeltall: Unike brukere per måned: ca 35 000. Sideoppslag per måned: ca 200 000. Ledere: 73 %. Hovedgruppe: 30–44 år. Menn: 47 %. Kvinner: 53 %. (Statistikk 2006). Ukeavisen Ledelse papirutgaven har 41 200 ledere blant leserne.

Besøk Ukeavisenledelse.no
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring