Personlig assistent , Fredrikstad kommune

Kode: 13097
Denne annonsen er utgått på dato

Personlig assistent

Ekstrahjelp i Personlig assistent-ordning
Vi har behov for ekstrahjelp i BPA ordning for snarlig tiltredelse.

Krav til den som ansettes:
Du bør være over 30 år og ha sertifikat. Personlig egnethet og fleksibilitet vil være avgjørende for ansettelse. Kvinner oppfordres til å søke.

Litt om meg:
Jeg er en gift kvinne som bor sammen med min mann i en godt tilrettelagt enebolig. Jeg er engasjert i det som foregår rundt meg, og er sosial av natur. Jeg er omgjengelig, er positiv, samtidig som jeg er opptatt av de alvorlige sider ved livet. Jeg er selv fleksibel og tolerant og ønsker at du også er det. Jeg er i behov av omfattende hjelp i det daglige.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Jeg vil være din arbeidsleder når du arbeider hos meg. Jeg sitter i rullestol og bruker denne til å forflytte meg rundt, samt at jeg har diverse utstyr til å hjelpe meg med i hverdagen.

Arbeidstid/avlønning:
Etter turnus, i helger, på dag samt i ferier og høytider.

Stillingene avlønnes i forhold til utdannelse/ ansiennitet og kommunale vilkår:

  • Hjelpepleier st. kode 7076, årslønn 272.100 –316.500.
  • Omsorgsarbeider st. kode. 7512, årslønn  272.100 –316.500.
  • Assistent st. kode 6572, årslønn  232.700 – 289.000.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av virksomhetsleder Anne-Line Dahle eller avdelingssykepleier Berit Hermansen på tlf: 69 95 83 30
Søknad med referanser, samt godkjente attester og vitnemål sendes:
Fredrikstad kommune, Åpen omsorg Onsøy, PB 1405, 1602 Fredrikstad.

Søknadsfrist: 14.08.09

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Fredrikstad kommune
Nettside Trykk her
Sted 1632 Gamle Fredrikstad
Tittel Personlig assistent , Fredrikstad kommune

Kontakt

Kontakt Berit Hermansen
Telefon 69 95 83 30

Kontakt

Kontakt Anne-Line Dahle
Telefon 69 95 83 30
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring