Assistenter - Virksomhet for rus- psykiatri – bolig og flyktningarbeid, Fredrikstad kommune

Kode: 13791
Denne annonsen er utgått på dato

Byen ved Glommas utløp er i ferd med å bli kjent som en av landets mest spennende aktivites- og kulturbyer, i tillegg til at den ligger i vakre omgivelser omkranset av vakker natur ved skjærgården.

Assistenter - Virksomhet for rus- psykiatri – bolig og flyktningarbeid

Virksomhet for rus- psykiatri – bolig og flyktningarbeid i Fredrikstad kommune består av ulike avdelinger og tilbud ifht. mennesker med psykiske lidelser.

Vi søker assistenter til følgende ledige stillinger i boligene:

Assistent: 56,87% stilling, hvilende nattevakt, med lønn i 43,72% stilling
Assistent: 20,5% fast stilling – helgestilling med tiltredelse fra snarest
Assistent: 15% fast stilling – helgestilling med tiltredelse fra snarest


Årslønn i 100% stilling avhengig av ansiennitet:
Assistent: st. kode 6572, int.kode 1120, kr. 232700,- til kr. 300000,
Student helse og sosial etter 2 års studium: st.kode 7711/int.kode 5832, kr 299000,-.

Vi søker medarbeidere med interesse og relevant erfaring fra arbeid innen psykisk helsearbeid. Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting. Søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi  ønsker studenter innen helse –og sosialfag velkommen med søknad!

Søkere som tilsettes må levere politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkulosekontroll etter gjeldende forskrift.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til ass. avdelingsleder Heidi Mathiesen på telefon 69305528/mobil 97038935 eller psykiatrisk sykepleier Nanette Bache på telefon 90053416.

Søknadsfrist: 20.09.09

Søknad med CV sendes til:
Fredrikstad kommune
Virksomhet for rus – psykiatri – bolig og flyktningarbeid
Postboks 1405
1602  Fredrikstad

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Fredrikstad kommune
Nettside Trykk her
Sted 1602 Fredrikstad
Tittel Assistenter - Virksomhet for rus- psykiatri – bolig og flyktningarbeid, Fredrikstad kommune

Kontakt

Kontakt Heidi Mathiesen
Tittel avdelingsleder
Telefon 69 30 55 28
Mobil 970 38 935

Kontakt

Kontakt Nanette Bache
Tittel psykiatrisk sykepleier
Mobil 900 53 416
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring