Barnehageassistent, Stavanger kommune

Kode: 14152
Denne annonsen er utgått på dato

Stavangerregionen er Norges tredje største byregion med 300.000 innbyggere. Byen byr på et variert kulturliv, regionen byr på flotte og varierte naturopplevelser. Stavanger kommune har ca 9000 ansatte og tilbyr interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen en rekke områder. Videre tilbyr vi gode pensjons- og forsikringsordninger, et godt arbeidsmiljø og attraktive velferdsordninger. Vi ønsker mangfold i kommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet. Vi ønsker flere i hele stillinger, og ber deg som ønsker dette ta kontakt selv om vi har lyst ut deltidsstillinger. CV vedlegges søknaden og kan bli brukt som utvidet søkerliste. Konfidensiell behandling av søker vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Stavanger kommune har prøvetid på 6 måneder. Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som skal yte tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming.

Barnehageassistent

Beskrivelse

1 stl. 90 % ev. 110 % fordelt på 2 stl. 70 % og 40%.
Vikariat fra snarest og til og med 14.08.10.

Årslønnsplassering i 100 % stilling

St. kode 657202, kr 232.700-300.000 etter ansiennitet.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Stavanger kommune
Nettside Trykk her
Sted 4085 Hundvåg
Tittel Barnehageassistent, Stavanger kommune

Kontakt

Kontakt Hege Låder
Telefon 51 85 80 90
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring