Innkjøpsdirektør til nyopprettet enhet - Analyse- og utviklingsavdelingen, Utlendingsdirektoratet (UDI)

Kode: 24271
Denne annonsen er utgått på dato

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Innkjøpsdirektør til nyopprettet enhet - Analyse- og utviklingsavdelingen

 

Som ledd i arbeidet med å styrke UDIs satsing på anskaffelser som et strategisk viktig område er det besluttet å opprette en enhet for strategiske anskaffelser.
Har du erfaring med strategiske anskaffelser? Blir du motivert av å lede arbeidet med å bygge opp en ny enhet og videreutvikle eksisterende fagmiljøer innen anskaffelser? Da kan dette være stillingen for deg.
UDI gjør betydelige innkjøp innen asylmottak, IKT og andre varer og tjenester. Vi har startet et utviklingsarbeid som skal profesjonalisere anskaffelsesarbeidet i virksomheten, der det satses på en mer strategisk tilnærming til fagfeltet. Etablering av en ny anskaffelsesenhet er et viktig ledd i dette arbeidet.
Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til det strategiske anskaffelsesarbeidet har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, virksomhetsstyring, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid.

For tiden består avdelingen av rundt 60 medarbeidere fordelt på fem enheter og en stab. Strategisk anskaffelsesenhet er en ny enhet i avdelingen og kommer i tillegg. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen har teamorganisert deler av arbeidet sitt.

Strategisk anskaffelsesenhet (SAE) vil ha det overordnete ansvaret for innkjøp i UDI, og skal sikre et kompetent anskaffelsesfaglig miljø hvor gjennomføring og oppfølging av anskaffelser skjer desentralt. Enheten skal ha det overordnete strategiske ansvaret for styring av innkjøpskategorier og behov i UDI og være ansvarlig for at prosesser og malverk knyttet til anskaffelser er dokumentert, samt kvalitetssikre at anskaffelsene som gjennomføres er gode innkjøpsfaglig sett. Enheten skal sikre kompetanseoppbygging og kunnskapsdeling, samt sikre at innkjøp bygger på beste praksis. Innkjøpsdirektøren vil inngå i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og utvikling av enheten
 • Utvikle og implementere en ny anskaffelsesstrategi
 • Utvikle UDIs prosedyrer og rutiner, samt sikre etterlevelse av disse (inkl. Lov om offentlige anskaffelser)
 • Sikre god innkjøpsstøtte og faglig veiledning
 • Generelt forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • Ledererfaring
 • Bred erfaring og gode resultater å vise til innen innkjøp og forhandlinger, både operativt og strategisk. Slik erfaring fra/med offentlig sektor er ønskelig
 • Erfaring fra virksomhet med en viss størrelse/kompleksitet
 • Ønske om å utvikle og påvirke
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonen lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne.
 • Personen som tilsettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du er en samlende og trygg leder som evner å skape tillit i alle deler av organisasjonen.
 • Du er resultatbevisst, initiativrik og har stor gjennomføringsevne.
 • Du er tydelig og direkte, og er god til å kommunisere både internt og eksternt.
 • Du er dyktig til å lede, inspirere og utvikle dine medarbeidere.
 • Du er effektiv, strukturert og har høy arbeidskapasitet.
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) i lønnsspennet kr 738 400 – 1 030 300 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. UDI er en IA-virksomhet, og vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
 • I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varsla.

 

Søknadsfrist: 20. juni 2017

 

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Utlendingsdirektoratet
Nettside Trykk her
Sted 0032 Oslo
Tittel Innkjøpsdirektør til nyopprettet enhet - Analyse- og utviklingsavdelingen, Utlendingsdirektoratet (UDI)
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Økonomi/Regnskap
  Innkjøp/Logistikk
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Stephan Mo
Tittel Avdelingsdirektør
Mobil 90 10 18 44

Kontakt

Kontakt Jeanette Andersen Toverud
Tittel Økonomidirektør
Mobil 40 70 61 62
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring