Leder for institusjonsomsorg, Re kommune

Kode: 24273
Denne annonsen er utgått på dato

HELSE OG OMSORG - Ledre for institusjonsomsorg (arkivsaksnr. 17/1247)

Det er ledig 100% fast stilling som leder ved Institusjonsomsorg på Re helsehus fra 01.09.2017.

Søknadsfrist: 26.06.2017

Virksomhet Helse og omsorg yter helse- og omsorgstjenester til Re kommunes innbyggere. Virksomheten er samlokalisert i nye Re helsehus som har en sentral beliggenhet på Revetal.  Samlokaliseringen gir Helse og omsorg en unik mulighet til å utvikle tjenestene fremover. Vår visjon er «Livskvalitet og trivsel for alle». Virksomheten har to styringslinjer – en for institusjonsbasert omsorg og en for hjemmebasert omsorg. Stillingen innebærer et samtidig ansvar for fag, personal og økonomi.  Institusjonsomsorg hører inn under tjenestene «institusjonsbasert omsorg» og skal samarbeide tett med leder for miljøarbeid, demensomsorg og seniorutvikling. Det gjennomføres en kommunesammenslåing mellom Re og Tønsberg kommuner i 2020. Den nye lederen vil være delaktig i omstillingsarbeidet der det er naturlig.

Avdelingen har totalt 36 pasientrom som fordeler seg på langtids-, korttids-, rehabiliterings-, og lindrende plasser. Avdelingen jobber tverrfaglig, har god kompetanse og bidrar bl.a med sykepleiertjenester til andre avdelinger. Det er egen institusjonslege og eget simulerings-opplæringsrom i Re helsehus. Enhet for fysioterapi og ergoterapi har kontorer og treningsrom ved siden av avdelingen. Andre tjenester som er lokalisert i Re helsehus er tjenestekontor, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsentra, seniorsenter, sentralkjøkken, hår- og forpleie.

Arbeidsoppgaver:

Avdelingsleder har det faglige og administrative ledelsesansvaret for den daglige drift av avdelingen.

Arbeidet omfatter:

 • Fagutvikling inklusive brukermedvirkning
 • Personalledelse
 • Økonomiansvar
 • HMS systemet og kvalitetssystemet Compilo for avdelingen
 • Oppgaver ifht beredskap og oppfølgingsansvar for natt - tjeneste
 • Samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere inklusive sykehus
 • Delta i ledergruppe med virksomhetsleder m.m.

Kvalifikasjoner for stillingen

 • 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning fortrinnsvis sykepleier samt relevant videreutdanning
 • Erfaring fra somatisk avdeling på sykehus og sykehjem
 • Ledererfaring fra helsesektoren med bl.a erfaring med budsjett- og økonomiarbeid
 • Dokumentert resultatoppnåelse fra tidligere arbeidssted
 • Kjennskap til lover og forskrifter innen helselovgivningen
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Egenskaper

 • Du er mål- og resultatorientert, og er vant til å være kreativ innen gitte økonomiske rammer.
 • Du har evne til strategisk og helhetlig tenking på tvers av ansvarsområder.
 • Du ser på engasjerte medarbeidere som viktig drivkraft, og har evnen til å motivere og ansvarliggjøre.
 • Du er trygg i rollen som leder og har gode samarbeidsegenskaper.
 • Du er beslutningsdyktig og har stor gjennomføringsevne.
 • Du er flink til å bygge relasjoner.
 • Du har godt humør.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver på et viktig tjenesteområde
 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Mulighet til å påvirke utvikling av tjenester i en organisasjon i endring
 • Flotte nye lokaler med egen parkering i kjelleren
 • Medlemsskap i KLP
 • Lønn etter avtale

Ved tiltredelse må gyldig politiattest fremvises.

Nærmere opplysninger, vennligst kontakt virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe, tlf. 970 19 017, e-post  ingerd.backe@re.kommune.no

Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 26. juni 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Re kommune
Nettside Trykk her
Tittel Leder for institusjonsomsorg, Re kommune
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Sykepleie- og omsorgstjenester
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Helse/Sosial
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Ingerd Saasen Backe
Tittel Virksomhetsleder
E-post ingerd.backe@re.kommune.no
Mobil 970 19 017
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring