Spennende lederstilling innen naturmangfold, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet

Kode: 24278
Denne annonsen er utgått på dato

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Artsdatabankens hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn. Artsdatabanken er administrativt knyttet til NTNU, men har eget styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Artsdatabanken er lokalisert til NINA-huset på Gløshaugen i Trondheim og har ca. 30 ansatte.

Spennende lederstilling innen naturmangfold


Artsdatabanken søker direktør


Vår nåværende direktør skal skifte jobb. Vi søker derfor etter ny direktør som kan lede og utvikle virksomheten videre. Direktøren rapporterer til Artsdatabankens styre.

 

Direktørens hovedoppgave er å ha det løpende ansvaret for at Artsdatabanken er en uavhengig, troverdig, godt synlig og leveringsdyktig institusjon, som har faglig tyngde og autoritet i bredest mulige kretser. Herunder skal direktøren arbeide med relasjons- og nettverksbygging i forhold til relevante kunnskapsprodusenter og brukere. Direktøren har videre ansvar for at Artsdatabankens leveranser har høy kvalitet og relevans.

 

Vi søker etter en person som har:

 

  • Lederfaring og gode lederegenskaper
  • Solid faglig kompetanse innen biologi eller annen relevant utdanning fra universitet/høyskole
  • God samfunns- og rolleforståelse
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Et godt og relevant nettverk
  • Tydelig og strukturert arbeidsform
  • Gode evner til å ta initiativ, skape samarbeid og fatte beslutninger

 

Det vil bli lagt særlig stor vekt på at søkeren har gode lederegenskaper, herunder god evne til å samarbeide med andre. Videre er det viktig at direktøren har evne til å profilere Artsdatabanken utad, samtidig som han/hun har innsikt i de drivende samfunnskrefter som berører Artsdatabankens virksomhet. Det legges vekt på sterk, bred og relevant naturfaglig kompetanse. Erfaring og kjennskap knyttet til forvaltning, forskning og organisasjoner er en fordel. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

 

Arbeidsspråket i Artsdatabanken er norsk, og det stilles krav til god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Det legges også vekt på gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

 

Direktøren tilsettes ved NTNU, og arbeidssted er Trondheim.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

 

Stillingen er fast og er lønnet som avdelingsdirektør, st. kode 1060. Normal avlønning vil være kr. 676 500 – 1 018 300, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må påregne at det kan bli justeringer i arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med styreleder Bror Yngve Rahm, tlf. 930 63 593, e- post: bror.yngve.rahm@norskindustri.no eller direktør Ivar Myklebust, tlf. 951 33 131, e-post: ivar.myklebust@artsdatabanken.no

 

Kontakt gjerne våre rådgivere i Assessit, Per Kristian Øwre, tlf. 913 75 565 eller John Ole Aspli, tlf. 911 65 565. Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Artsdatabanken, i prosessens innledende fase.

 

Søknaden skal sendes elektronisk via denne side (jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Eventuelle henvendelser merkes med VM-17/19478.

 

Søknadsfrist er 13.08.2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma NTNU
Nettside Trykk her
Sted 7491 Trondheim
Tittel Spennende lederstilling innen naturmangfold, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Forskning/Utvikling
  FoU naturvitenskap og teknikk
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Universitet/Høgskole
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Annet
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Bror Yngve Rahm
Tittel Styreleder
E-post bror.yngve.rahm@norskindustri.no
Mobil 930 63 593

Kontakt

Kontakt Ivar Myklebust
Tittel Direktør
E-post ivar.myklebust@artsdatabanken.no
Mobil 951 33 131
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring