Regionssjef, Ecura Helse og Omsorg AS

Kode: 24288
Denne annonsen er utgått på dato

Ecura Helse og Omsorg tilbyr hel-døgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller ulike typer av autisme. Vi tilbyr også gjennom Vangseter AS hjelp til personer med ulike former for avhengighet, som f.eks. alkohol, medikamenter eller pengespill. Gjennom datterselskapet Optimal Assistanse tilbyr vi Borgerstyrte Personlige Assistenter. Ecura Helse og Omsorg bygger en landsdekkende organisasjon og har pr. i dag 450 ansatte. Melås Helse AS, etablert av Per Steinar Melås, ble i 2016 sammen med Mestrings og Læringssenteret AS overtatt av Ecura Helse og Omsorg. Vi skal nå organisatorisk slå sammen disse to virksomhetenes aktiviteter på Vestlandet og søker i den forbindelse etter regionssjef og administrasjonssjef med kontorsted i Sogn og Fjordane.

Ecuras virksomhet på Vestlandet søker nå etter en Regionssjef

Ecuras virksomhet på Vestlandet søker nå etter en Regionssjef

Regionsjefen rapporterer til konsernledelsen.

Stillingen omfatter:

  • Overordnet ansvar for ca. 200 ansatte på Vestlandet
  • Resultat- og oppfølgingsansvar for virksomheten
  • Bidra til at virksomheten følger sine etiske retningslinjer og har høy kvalitet i tjenesteytingen gjennom støtte fra sentrale funksjoner innen kvalitet og kompetansebygging
  • Sørge for god dialog med oppdragsgivere og pårørende
  • Være aktiv i dialog med kommuner på Vestlandet for å øke omfanget av virksomheten
  • Sørge for gode arbeidsforhold for ansatte og bidra til løpende kompetanseutvikling

Vi søker en person med høy integritet og høyere akademisk utdannelse innen helsefag med tilleggsutdannelse innen administrasjon og/eller personalledelse. Personlig egnethet tillegges stor vekt og kan kompensere for formal-kompetanse.

Vi tilbyr den rette kandidaten muligheten til å bli en del av et spennende selskap i stor vekst, konkurransedyktige betingelser og store muligheter for utvikling.

Den som ansettes tilslutter seg Ecuras verdigrunnlag og har et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell for oppdragsgivere og tjenestemottakere og deres pårørende.

For ytterligere spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Cato Sundal cato.sundal@ecura.no, mobil 934 45 033 eller 
HR leder Karen Ensby,  karen.ensby@ecura.no, mobil 995 222 62

Vi ønsker i første omgang tilsendt CV og søknad og vil eventuelt senere be om ytterligere informasjon.
Intervjuene vil bli gjennomført i siste halvdel av august.

Søknadsfrist: 26.6 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Ecura Helse og Omsorg AS
Nettside Trykk her
Sted 6856 Sogndal
Tittel Regionssjef, Ecura Helse og Omsorg AS
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Lege/Tannlege
Kategori Helse/Omsorg
  Sykepleie- og omsorgstjenester
Kategori Helse/Omsorg
  Annet

Kontakt

Kontakt Cato Sundal
Tittel Daglig leder
E-post cato.sundal@ecura.no
Mobil 934 45 033

Kontakt

Kontakt Karen Ensby
Tittel HR leder
E-post karen.ensby@ecura.no
Mobil 995 22 262
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring