Underdirektør til produksjonsseksjonen, Tolletatens etterretningssenter

Kode: 24294
Denne annonsen er utgått på dato

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.

Er du kunnskapsrik og strategisk, og ønsker å være med på å løse viktige samfunnsoppgaver?

Underdirektør til produksjonsseksjonen i Tolletatens etterretningssenter

Tolletatens etterretningssenter ble opprettet som en egen avdeling i Tolletaten fra februar 2017, og har styringsansvar for etatens etterretningsarbeid. Senteret skal bidra til mer etterretningsstyrt og målrettet kontrollvirksomhet i Tolletaten. Vi skal sørge for at etaten får en risikobasert tilnærming til det enkelte kontrollobjekt og at kontrollform velges på bakgrunn av en risikoprofil.

Som underdirektør rapporterer du til avdelingsdirektøren for senteret og sitter i avdelingens ledergruppe. Du vil lede en gruppe svært motiverte medarbeidere med ansvar for produksjon av etterretningsprodukter og trusselvurderinger. Videre har seksjonen ansvar for utarbeidelse av tema- og trendrapporter.

Dine kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Fullført mastergrad og relevant realkompetanse. Bachelorgrad og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad
 • Bred kunnskap om og erfaring med etterretningsproduksjon
 • Du har erfaring med analytisk arbeid
 • Du har ledererfaring, og vektlegger god personalledelse
 • Du har gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet
 • Du er strategisk, strukturert og effektiv, og sørger for god gjennomføring av seksjonens planer
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ kr 715 400 - 813 100
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksitid
 • Treningsfasiliteter

Den som tilsettes må sikkerhetsklareres for graden hemmelig.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov.

Kvinner oppfordres til å søke.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen tlf. 22 86 02 83 / 920 47 169 eller underdirektør Jørn Ferner Bergersen tlf. 22 86 68 41 / 913 99 878 for nærmere informasjon om stillingen. Originale attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 13.8.2017

Stillingsnummer: 21/2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Toll- og avgiftsdirektoratet
Nettside Trykk her
Sted 0191 Oslo
Tittel Underdirektør til produksjonsseksjonen, Tolletatens etterretningssenter
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Politi/Brann/Toll
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Sikkerhet/beredskap

Kontakt

Kontakt Eivind Kloster-Jensen
Tittel Avdelingsdirektør
Telefon 22 86 02 83
Mobil 920 47 169

Kontakt

Kontakt Jørn Ferner Bergersen
Tittel Underdirektør
Telefon 22 86 68 41
Mobil 913 99 878
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring