2.gangsutlysning - Miljøvernsjef, Sysselmannen på Svalbard

Kode: 24296
Denne annonsen er utgått på dato

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 41 stillinger og er organisert i tre avdelinger - en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet. I tillegg kommer engasjementer av kortere varighet, spesielt i sommerhalvåret.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

2.gangsutlysning - Miljøvernsjef - Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard har fra oktober 2017 ledig åremålsstilling som miljøvernsjef. Stillingen er for to år med adgang til å søke tre års – samt ytterligere ett års - forlengelse.

Svalbard er et av de siste store uberørte naturvillmarksområdene i Europa, og har en natur- og kulturarv av stor internasjonal betydning. Bevaring av Svalbards villmarksnatur er et av hovedmålene for norsk Svalbardpolitikk.

Som leder for Sysselmannens miljøvernavdeling vil du få ansvar for å bidra til å nå de høye målene som er satt for å bevare Svalbards særegne villmarksnatur og unike kulturminner i en situasjon der både klimaet, ferdsel og annen aktivitet er i endring. Svalbard har en egen miljøvernlov som regulerer miljø- og arealforvaltningen på øygruppen.

Med deg på laget får du ni dyktige medarbeidere.

Sysselmannens miljøvernavdeling har ansvar for blant annet:

• naturforvaltning
• kulturminneforvaltning
• vilt- og fiskeforvaltning
• arealforvaltning
• forurensning

Det er et nært samarbeid mellom miljøvernavdelingen og politiavdelingen om miljøkriminalitet, oppdrag i felt og forebyggende tiltak.

Klima- og miljødepartementet har det overordnete ansvaret for miljøvernforvaltningen på Svalbard med Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt som sine ytre etater og Sysselmannen som regionalt apparat.

Mer informasjon om Sysselmannen finnes på vår hjemmeside www.sysselmannen.no.

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no. Kopi av attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

Arbeidsoppgaver

 • Medlem av Sysselmannens ledergruppe og deltakelse i planlegging og gjennomføring av de samlede oppgavene for Sysselmannen
 • Faglig og administrativ ledelse av Sysselmannens miljøvernavdeling
 • Informasjons- og foredragsvirksomhet
 • Kontakt med nasjonale og internasjonale medier i saker som angår avdelingens arbeidsområde
 • Utstrakt etatssamarbeid både lokalt og mot sentrale myndighetsorganer på fastlandet

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets-/ høyskoleutdanning innen minst ett av avdelingens fagområder
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med miljøforvaltning
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Det vil bli lagt betydelig vekt på gode samarbeidsevner og på evner til å arbeide prosessorientert og til å bygge gode relasjoner, så vel internt som eksternt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • God rolleforståelse
 • Det kreves tilfredsstillende vandel

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og varierte oppgaver i storslått arktisk natur.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1268 Miljøvernsjef og lønnes i lønnstrinn 70 – 80 i Statens lønnsregulativ (p.t kr 617.800..– kr 790.100. pr år).
 • Polartillegg på for tiden kr 32 000 pr år
 • Til stillingen hører fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse utgjør til sammen 18,2 %

Søknadsfrist: 2. juli 2017

 

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Sysselmannen på Svalbard
Nettside Trykk her
Sted 9171 Longyearbyen
Tittel 2.gangsutlysning - Miljøvernsjef, Sysselmannen på Svalbard
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Forskning/Utvikling
  FoU naturvitenskap og teknikk
Kategori Jordbruk/Skogbruk/Jakt/Fiske
  Annet
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Kjerstin Askholt
Tittel Sysselmann
Telefon 79 02 43 02
Mobil 905 71 326

Kontakt

Kontakt Knut Fossum
Tittel Miljøvernsjef
Telefon 79 02 43 05
Mobil 918 14 201
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring