Rektor - Byåsen videregående skole, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Kode: 24307
Denne annonsen er utgått på dato

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21 videregående skoler m.v.), tannhelse (30 tannklinikker), regional utvikling, kultur, næringsutvikling og samferdsel. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget og de utvalg dette oppnevner.

Ambisjonen Kreative Trøndelag viser retning for ønsket utvikling av Trøndelag, i retning av en mer kreativ region. Verdiene ”å gjøre hverandre gode” og ”å være grensesprengende” forplikter hele organisasjonen. Les mer på http://www.stfk.no

Fra 01.01.2018 blir Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slått sammen til Trøndelag fylkeskommune.

Fylkeskommunen har som målsetning å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. For øvrig oppfordres fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent, å søke aktuelle stillinger.”

Rektor - Byåsen videregående skole

Byåsen videregående skole ligger i Trondheim og holder til i nye og tidsmessige lokaler. Skolen tilbyr opplæring innen studiespesialisering, studiespesialisering med medier og kommunikasjon, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag. Byåsen videregående skole har en avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring, og fra høsten 2017 et opplæringstilbud for minoritetsspråklige med kort botid i Norge. Skolen driver også et eget ressurssenter og har ansvar for Nettskolen i Trøndelag. Trondheim fagskole er samlokalisert med Byåsen videregående skole, og har felles rektor. Totalt er det ca. 1050 elever, 250 fagskolestudenter og ca. 250 ansatte.
Byåsen videregående skole er i en kontinuerlig utviklingsprosess for å tilby en opplæring som tilfredsstiller elevenes, arbeidslivets og UH-sektorens forventninger og behov. Skolen har et utstrakt samarbeid med arbeidslivet.
Les mer om skolen på:
Byåsen vgs

 

Arbeidsoppgaver

 • Rektor er enhetsleder med omfattende delegert myndighet fra Fylkesrådmannen.
 • Rektor har et overordnet ansvar for skolens pedagogiske utvikling, der elevenes læring skal stå i sentrum. Elever og ansattes organisasjoner må sikres god medvirkning.
 • Rektor må også bidra til å styrke samarbeidet med lokalt nærings- og arbeidsliv. I tillegg må rektor sikre god styring av skolens ressurser i samsvar med gitte rammer og mål.

Kvalifikasjoner

 • Relevant kompetanse og erfaring
 • God kjennskap til videregående opplæring
 • Lederutdanning og pedagogisk erfaring vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du må være en samlende, utviklingsorientert og inspirerende leder
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må evne å sette mål og involvere elever og ansatte i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • Du må evne å være en synlig leder som har blikk for den enkelte elev og medarbeider

Vi tilbyr

 • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde
 • Kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, blant annet gjennom deltakelse i interne og eksterne nettverk
 • Støtte av fagressurser i interne tjenester
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Søknadsfrist: 1. september 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nettside Trykk her
Sted 7027 Trondheim
Tittel Rektor - Byåsen videregående skole, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Videregående skole
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Inger Johanne Christensen
Tittel Fylkesdirektør
Mobil 971 29 464
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring