Leder for resultatområde Skole, Vestby kommune

Kode: 24309
Denne annonsen er utgått på dato

Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har 17300 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettingskommune og er i sterk vekst.

E6 og jernbanen går gjennom kommunen og det er 30 minutter med bil og tog til Oslo. Rådhuset ligger i Vestby sentrum, 200 meter fra jernbanestasjonen. Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbudet, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer og vinter.

Leder for resultatområde Skole


Vestby kommune søker leder for resultatområde Skole i 100% fast stilling

Vil du jobbe i en av landets mest offensive næringskommuner?
Kommunen har en flat organisasjonsstruktur med ti resultatområder og en sentraladministrasjon. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø preget av et uformelt samhandlingsklima.

Vestbyskolene består av seks barneskoler og to ungdomsskoler. Kommunen har gjort betydelige investeringer i skolene og disse fremstår som moderne med varierte undervisningsformer. Barneskolene på Brevik og Bjørlien er under bygging og vil stå klare i 2018. Vestbyskolene har 343 årsverk til 2300 elever. Skolesjefen er i tillegg til grunnskolene ansvarlig for PPT. Skolestaben består av åtte personer inkludert skolesjefen. Grunnprinsippet til resultatområde skole er «tidlig innsats» og «tilpasset og inkluderende undervisning». De prioriterte områdene til skole er «grunnleggende ferdigheter», «vurdering for læring» og «elevenes læringskultur».

Arbeidsoppgaver;
 • Fag-, økonomi-, personal- og resultatansvar og rapporterer til rådmannen
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av faglig kvalitet for Vestbyskolene
 • Lederoppfølging av rektorkollegiet samt resultatområdets stab
 • Oppfølging av kvalitet i den enkelte skole
 • Ekstern rapportering

Dine kvalifikasjoner;
 • Relevant høyskole-/ universitetsutdanning med pedagogikk og ledelse
 • Erfaring fra offentlig virksomhet, fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • Ledererfaring, fortrinnsvis fra utdanningssektoren og god kunnskap om skole
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med politiske prosesser

Personlige egenskaper;
 • Har en lederfilosofi basert på åpenhet, tillit, ærlighet, lojalitet, integritet og stolthet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt gode analytiske ferdigheter
 • Løsningsorientert, målbevisst, utviklingsorientert og beslutningsdyktig
 • Resultatorientert og har god økonomiforståelse
 • Gode samarbeidsevner og en tydelig kommunikasjonsform

Vi kan tilby;
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et velfungerende skolemiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen

Tiltredelse 1. januar 2018, eventuelt tidligere etter avtale.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Søknadsfrist: 13. august 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Vestby kommune
Nettside Trykk her
Sted 1541 Vestby
Tittel Leder for resultatområde Skole, Vestby kommune
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Grunnskole
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Barn & oppvekst

Kontakt

Kontakt Rune Sletner
Tittel Personalsjef
Telefon 64 98 01 00
Mobil 982 03 532

Kontakt

Kontakt Sjur Authen
Tittel Rådmann
Telefon 64 98 01 00
Mobil 932 14 901
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring