Leder Trygg Mat, Coop Norge Handel AS

Kode: 24334
Denne annonsen er utgått på dato

Coop - kundenes egen handelsaktør

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag, ca. 1.250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken. I tillegg driver Coop 110 byggevarehus i kjedene Obs Bygg, Extra Bygg og Coop Byggmix. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 89 samvirkelag i Norge. Coop har i dag ca 1,6 millioner medlemmer og en årlig omsetning på 54 mrd kr.

Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Coop Norge konsernet har ansvar for Coops felles innkjøp, grossist- og logistikkvirksomhet, kjedeadministrasjon, merkevarebygging og medlemsprogram. Datterselskapet Coop Norge Handel AS driver ytterligere virksomhet gjennom sine datterselskap: Norsk Butikkdrift AS drifter butikkene som Coop kjøpte av ICA Norge. Coop Norge Eiendom AS forvalter og utvikler eiendom, mens Coop Norge Industri AS produserer egne merkevarer, blant annet bakervarer (Goman) og syltetøy og juice (Røra).

Leder Trygg Mat

Stillingen som Leder Trygg Mat er plassert i innkjøpsavdelingen, underlagt avdelingen Varesikring & EMV. Stillingen har som primær oppgave å tilrettelegge og være en pådriver for at Coop i Norge omsetter trygg mat, og skal sikre at det etableres tilstrekkelige rutiner, kontroll- og overvåkingsplaner. Trygg Mat teamet samarbeider tett med øvrige enheter i Coops verdikjede, herunder logistikk, kjededrift, butikk og S-lag. Leder Trygg Mat rapporterer jevnlig risikobildet inn mot konsernledelsen.

Hovedansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Fagansvarlig for omsetning av trygg mat i Coop.
Pådriver for utvikling og vedlikehold av rutiner, avviksregistrering og korrigerende tiltak.
Sikre gjennomføring av forbedringstiltak for å ivareta mattrygghet i Coops verdikjede.
Utarbeide kontroll- og overvåkingsplaner, gjennomføring av internrevisjoner.
Risikovurdering, revisjon og oppfølging av Coops leverandører.
Sikre optimale rutiner for tilbaketrekking av produkter, oppfølging og rapportering.
Kontinuerlig risikovurdering og rapportering av risikobildet inn mot ledelsen, samt synliggjøre risikoreduserende tiltak.
Gjennomføre samlinger for Trygg Mat grupper, ivareta kontinuerlig opplæring og forbedring.
Bistå butikk, S-lag, logistikk, kjede og innkjøp med å sikre nødvendig kompetanse.
Gjennom nordisk samarbeide med våre partnere sikre felles fokusområder og strategier for trygg mat.
Jevnlig dialog med leverandører, fagmiljøer og myndigheter.
Personalansvar.

Ønsket kompetanse/bakgrunn:

Høyere matfaglig utdannelse
Dokumentert ledererfaring
Minimum 5 års erfaring fra næringsmiddelvirksomhet
Relevant erfaring fra Trygg Mat området
Kunnskap om næringsmiddellovgivningen

Ønsket personlige egenskaper/ferdigheter:

Gode lederegenskaper
Samarbeidsorientert og inkluderende
Initiativrik med høy gjennomføringsevne
Løsningsorientert og positiv
Strukturert og ansvarsfull
Stillingen har behov for en synlig leder med god verdikjedeforståelse

Søknadsfrist: Snarest

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Coop Norge Handel AS
Nettside Trykk her
Sted 0915 Oslo
Tittel Leder Trygg Mat, Coop Norge Handel AS
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Industri/Produksjon
  Nærings- og nytelsesmidler
Kategori Varehandel
  Agentur- engroshandel

Kontakt

Kontakt Hege Berg-Knutsen
Mobil 986 49 515
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring