Leder-USHT 2. gangs utlysning, Sør-Varanger kommune

Kode: 24336
Denne annonsen er utgått på dato

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Leder-USHT 2. gangs utlysning

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Finnmark.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing som skal bidra til bedre helse- og omsorgstjenester i kommunen. Regjeringen har bestemt at det fra 2017 skal være et utviklingssenter i hvert fylke. Sør-Varanger kommune er tildelt rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Finnmark (USHT) og har avtale med Hammerfest som satelitt kommune. Målet for ordningen er å sikre kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Stikkord er fag- og tjenesteutvikling ved kunnskapsbasert praksis, bruker- og pårørendemedvirkning, kunnskapsspredning, forsknings-, innovasjons-, kompetanse- og utviklingsarbeid. Utviklingssenteret har mange samarbeidspartnere som brukere, ansatte, Fylkesmannen, Finnmarkskommunene, utdannings- og forskningsmiljø, spesialhelsetjenesten, Helsedirektoratet, Senter for omsorgsforskning og flere til for å sikre god kvalitet i fremtidens primærhelsetjeneste.
Det er planlagt å utvide fagstaben og antall satelitt kommuner.

Kort om stillingen

Ledig 1/1 stilling som leder for utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Finnmark.

Hovedarbeidsoppgaver

Som leder vil du ha faglig oppfølgingsansvar for utviklingssenterets fagstab som består av varierende antall fagkoordinatorer og prosjektansatte i ulike stillingsstørrelser og tett samarbeid med satelitt kommunene.

• Lede utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester.
• Iverksette og realisere mål for USHT Finnmark.
• Følge opp nasjonale føringer og faglige retningslinjer for helse- og omsorgstjenester.
• Være pådriver for utviklingsarbeid, fagnettverk og prosjekter.
• Utarbeide styringsdokumenter, søknader og rapporter.
• Bidra til at kunnskap og erfaring fra utviklingsarbeid i kommunene og regionen spres og deles regionalt og nasjonalt.

Må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

• Helse- eller sosialfaglig utdanning på masternivå og/eller videreutdanning.
• Ledelses utdanning -/erfaring er ønskelig.
• Erfaring med prosjektledelse.
• Interesse for og kunnskaper om fagutvikling.
• Kunnskap om og erfaring med helse- og omsorgstjenester.
• Kunnskap om samhandling mellom forvaltningsnivåer og tverrfaglig samarbeid.
• Ønskelig med erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid.
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk.
• Gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

 

Søknadsfrist: 20. august 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Sør-Varanger kommune
Nettside Trykk her
Sted 9900 Kirkenes
Tittel Leder-USHT 2. gangs utlysning, Sør-Varanger kommune
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Sykepleie- og omsorgstjenester
Kategori Helse/Omsorg
  Annet
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Helse/Sosial
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Anita Kurthi
Tittel Enhetsleder
E-post aku@svk.no
Telefon 78 97 74 24
Mobil 917 57 214

Kontakt

Kontakt Randi Lovise Kubban
Tittel Randi.Kubban@sor-varanger.kommune.no
E-post Randi.Kubban@sor-varanger.kommune.no
Telefon 78 97 74 27
Mobil 454 17 042

Vis din interesse for stillingen

Dette kan være interessant, kontakt meg om jeg er aktuell! Send min LinkedIn-profil til rekrutteringsansvarlig.
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring