Avdelingsleder kurs og utvikling, Norsk jernbaneskole

Kode: 24339
Denne annonsen er utgått på dato

Norsk jernbaneskole er en del av Jernbanedirektoratet. Vi tilbyr jernbanefaglig utdanning til hele jernbanesektoren. Skolen tilbyr fagskoleutdanning for lokomotivførere og grunnutdanning for trafikkstyrere og togledere. I tillegg gjennomføres årlig en rekke trafikksikkerhetskurs, fagkurs for lærlinger og jernbanefaglige etter- og videreutdanning på montør- og sivilingeniørnivå. I 2016 hadde skolen en portefølje på 64 000 kursdager.

Norsk jernbaneskole holder til i moderne lokaler på Grorud i Oslo. Vi er per i dag 58 ansatte. I tillegg leies det inn et stort antall instruktører fra det jernbanefaglige miljøet.

Avdelingsleder kurs og utvikling


Norsk jernbaneskoles ledelse består av skolesjef, rektor, økonomi- og administrasjonssjef samt avdelingsleder kurs og utvikling. Skolen eies av Jernbanedirektoratet, men ny tilknytningsform vurderes.

Vi søker nå etter deg som trives med å være leder, men som søker nye utfordringer. Du vet at du evner å lede dine medarbeidere gjennom utviklingsarbeid for stadig å oppnå bedre kvalitet på leveransene. Du har god erfaring med å ha resultat- og personalansvar, og er opptatt av å skape lagfølelse og motivasjon.
Er du en positiv og tydelig leder som har lyst til å sette fotavtrykk på fremtidens jernbane i Norge, og brenner for jernbanens miljøfortrinn, da burde du søke denne stillingen!

Arbeidsoppgaver

 • Lede en jernbanefaglig kursavdeling med 25 ansatte. Dette innebærer direkte personalansvar for utviklingsavdelingen med 3 ansatte samt fire fagsjefer som selv har personalansvar for egen faggruppe
 • Resultatansvar for en omsetning på ca. 90 mill. kroner
 • Ansvar for utvikling av kurs og opplæringer med tanke på kvalitet og effektivitet
 • Følge opp og videreutvikle kvalitetsarbeidet gjennom standarden ISO 9001
 • Fornye metodikk i retning av mer digital opplæring og praktisk undervisning
 • Være en del av skolens lederteam
 • Bistå skolesjefen i oppgaver knyttet til saksutredninger overfor myndigheter samt øvrig drift.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves:
 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innenfor pedagogikk, ledelse, administrasjon og økonomi
 • Ledererfaring med personal- og resultatansvar
 • Erfaring fra opplæringsvirksomhet/kompetansestyring
 • Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av læringsplattform og e-læring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
 • Mastergrad
 • Erfaring med ledelse og igangsettelse av e-læringsprosjekter/digitale opplæringsmetoder
 • Erfaring med ansvar for kvalitetssikringsarbeid, for eksempel ISO 9001 eller NOKUT-godkjenning
 • Erfaring i bruk av kursadministrativt system
 • Erfaring fra forretningsmessig drift med økonomiansvar
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid, for eksempel deltakelse i EU-prosjekter

Egenskaper

 • Vi søker deg som er positiv, tydelig og inkluderende i din lederrolle. Du viser i praksis at du har en helhetlig forståelse og kan lede og skape resultater gjennom andre - også i endringstider. Du er strukturert og analytisk med stort driv og selvstendighet. Du har høy personlig integritet, beslutningsevne og modenhet. Du har en klar forståelse av hva servicearbeid og kundefokus innebærer
 • Vi legger vekt på lojalitet til Jernbanedirektoratets etiske retningslinjer, og verdiene som er nytenkende, åpen, modig og kompetent

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En stilling med svært høy grad av selvstendighet og stort faglig ansvar
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

  Stillingen avlønnes i stillingskode 1113 prosjektleder, og avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen fra kr. 686.900 - 815.800 (75 - 81).

  Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 5. september 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Norsk jernbaneskole
Nettside Trykk her
Sted 0976 Oslo
Tittel Avdelingsleder kurs og utvikling, Norsk jernbaneskole
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Transport/Logistikk/Lager
  Landtransport
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Universitet/Høgskole
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Voksenopplæring/Kurs
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring