Avdelingsleder kurs og utvikling, Norsk jernbaneskole

Kode: 24339

Norsk jernbaneskole er en del av Jernbanedirektoratet. Vi tilbyr jernbanefaglig utdanning til hele jernbanesektoren. Skolen tilbyr fagskoleutdanning for lokomotivførere og grunnutdanning for trafikkstyrere og togledere. I tillegg gjennomføres årlig en rekke trafikksikkerhetskurs, fagkurs for lærlinger og jernbanefaglige etter- og videreutdanning på montør- og sivilingeniørnivå. I 2016 hadde skolen en portefølje på 64 000 kursdager.

Norsk jernbaneskole holder til i moderne lokaler på Grorud i Oslo. Vi er per i dag 58 ansatte. I tillegg leies det inn et stort antall instruktører fra det jernbanefaglige miljøet.

Avdelingsleder kurs og utvikling


Norsk jernbaneskoles ledelse består av skolesjef, rektor, økonomi- og administrasjonssjef samt avdelingsleder kurs og utvikling. Skolen eies av Jernbanedirektoratet, men ny tilknytningsform vurderes.

Vi søker nå etter deg som trives med å være leder, men som søker nye utfordringer. Du vet at du evner å lede dine medarbeidere gjennom utviklingsarbeid for stadig å oppnå bedre kvalitet på leveransene. Du har god erfaring med å ha resultat- og personalansvar, og er opptatt av å skape lagfølelse og motivasjon.
Er du en positiv og tydelig leder som har lyst til å sette fotavtrykk på fremtidens jernbane i Norge, og brenner for jernbanens miljøfortrinn, da burde du søke denne stillingen!

Arbeidsoppgaver

 • Lede en jernbanefaglig kursavdeling med 25 ansatte. Dette innebærer direkte personalansvar for utviklingsavdelingen med 3 ansatte samt fire fagsjefer som selv har personalansvar for egen faggruppe
 • Resultatansvar for en omsetning på ca. 90 mill. kroner
 • Ansvar for utvikling av kurs og opplæringer med tanke på kvalitet og effektivitet
 • Følge opp og videreutvikle kvalitetsarbeidet gjennom standarden ISO 9001
 • Fornye metodikk i retning av mer digital opplæring og praktisk undervisning
 • Være en del av skolens lederteam
 • Bistå skolesjefen i oppgaver knyttet til saksutredninger overfor myndigheter samt øvrig drift.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves:
 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innenfor pedagogikk, ledelse, administrasjon og økonomi
 • Ledererfaring med personal- og resultatansvar
 • Erfaring fra opplæringsvirksomhet/kompetansestyring
 • Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av læringsplattform og e-læring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
 • Mastergrad
 • Erfaring med ledelse og igangsettelse av e-læringsprosjekter/digitale opplæringsmetoder
 • Erfaring med ansvar for kvalitetssikringsarbeid, for eksempel ISO 9001 eller NOKUT-godkjenning
 • Erfaring i bruk av kursadministrativt system
 • Erfaring fra forretningsmessig drift med økonomiansvar
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid, for eksempel deltakelse i EU-prosjekter

Egenskaper

 • Vi søker deg som er positiv, tydelig og inkluderende i din lederrolle. Du viser i praksis at du har en helhetlig forståelse og kan lede og skape resultater gjennom andre - også i endringstider. Du er strukturert og analytisk med stort driv og selvstendighet. Du har høy personlig integritet, beslutningsevne og modenhet. Du har en klar forståelse av hva servicearbeid og kundefokus innebærer
 • Vi legger vekt på lojalitet til Jernbanedirektoratets etiske retningslinjer, og verdiene som er nytenkende, åpen, modig og kompetent

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En stilling med svært høy grad av selvstendighet og stort faglig ansvar
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

  Stillingen avlønnes i stillingskode 1113 prosjektleder, og avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen fra kr. 686.900 - 815.800 (75 - 81).

  Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 5. september 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Norsk jernbaneskole
Nettside Trykk her
Sted 0976 Oslo
Tittel Avdelingsleder kurs og utvikling, Norsk jernbaneskole
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Transport/Logistikk/Lager
  Landtransport
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Universitet/Høgskole
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Voksenopplæring/Kurs
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring