Seksjonsleder, Statens Innkrevingssentral

Kode: 24460
Denne annonsen er utgått på dato

Statens innkrevingssentral (SI) er en del av Skatteetaten og arbeider med å kreve inn statlige krav. Vi er 365 engasjerte ansatte som i 2016 krevde inn 4,4 milliarder kroner. SI er en moderne og effektiv offentlig virksomhet. Oppgavene som utføres skal preges av god kvalitet og høy effektivitet. På denne måten skal oppdragsgivere og brukere oppleve høy servicegrad.

SI er plassert i Mo i Rana, med naturomgivelser som byr på alt fra ekstremsport til roligere former for aktiviteter. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by, og har et rikt natur- og kulturliv. Her finner du en trygg by for familien og en by i utvikling.

Seksjonsleder

Statens innkrevingssentral (SI) har en nyopprettet fast stilling som seksjonsleder i seksjonen annen innfordring.

Seksjonen for annen innfordring består av en seksjonsleder, to gruppeledere og 38 medarbeidere. Seksjonen har ansvar for blant annet fagområdene gjeldsordning, ettergivelse, bobehandling og utlandsinnkreving.

Arbeidsoppgaver

 • Som seksjonsleder for annen innfordring skal du lede, utvikle og sørge for at arbeidet i seksjonen utføres i henhold til overordnede mål, regelverk, planverk og strategier. Stillingen vil ha resultat- og budsjettansvar for seksjonen, og personalansvar for to gruppeledere. Du vil få en sentral rolle i å etablere, lede og påvirke videreutviklingen av seksjonen og innkrevingsområdet i Skatteetaten de neste årene. Som en del av SIs ledergruppe vil du delta i flere av Skatteetatens samarbeidsforum, samt i interne og eksterne nettverk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning
  Det er krav om relevant utdanning minimum på Bachelornivå.

  Erfaring
  Du må ha dokumenterte resultater fra tidligere lederstilling, og det er en fordel om du har erfaring med å lede andre ledere. Du bør også ha erfaring fra flere av arbeidsoppgavene nevnt ovenfor. Vi ønsker også at du har erfaring med omstilling, forbedrings-, utrednings- og utviklingsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en leder som ser sine medarbeidere, er inkluderende og støttende, og som gir tydelige tilbakemeldinger. Beslutnings- og gjennomføringsevnen din er god, og du har evnen til å håndtere mange oppgaver samtidig. Du samarbeider godt med andre, er fremtidsrettet og viser forståelse for endringer i omgivelser og rammevilkår. Du jobber kontinuerlig for nyskaping og forbedring, og tenker på hva som er best for SI og Skatteetaten i et helhetsperspektiv.

Vi tilbyr

 • Fast stilling i stillingskode 1211 Seksjonssjef og stillingen lønnes med en årslønn mellom kr. 617 800 til kr. 745 600 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene ansees som prøvetid. Som ansatt hos oss er du medlem av Statens Pensjonskasse og vil få gode pensjonsordninger. Vi har avtale om fleksitid og sommertid.

  Du får jobbe med dyktige og inkluderende kolleger, og har mulighet for faglige utfordringer og personlig utvikling. SI har kontor i lyse og trivelige lokale og satser på sosiale trivselstiltak både i arbeidstiden og på fritiden. Vi har mulighet til å trene i arbeidstiden.

  Generelt
  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

  For ansatte i Skatteetaten er det spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteressenter.

  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette for deg som trenger det.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 17. oktober 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Statens innkrevingssentral
Nettside Trykk her
Sted 8601 Mo i Rana
Tittel Seksjonsleder, Statens Innkrevingssentral
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger
Kategori Økonomi/Regnskap
  Innkreving

Kontakt

Kontakt Stig Solem
Tittel Avdelingsleder
Mobil 95 13 62 00

Kontakt

Kontakt Stian Solheim
Tittel Leder juridisk stab
Mobil 95 29 04 28
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring