Avdelingsleder organisasjons- og lederrådgivning - Enhet for HR, Akershus universitetssykehus HF

Kode: 24466

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Les mer på www.ahus.no

Avdelingsleder organisasjons- og lederrådgivning - Enhet for HR

Spennende lederstilling i skjæringsfeltet ledelse, arbeidsrett og HR.

Avdeling organisasjons- og lederrådgivning er en av 3 avdelinger i sykehusets HR enhet. Avdelingen har ansvar for bistand og lederstøtte til sykehusets ledere. Sentrale arbeidsområder er individuell arbeidsrett, omstillinger og ressursstyring/bemanningsplanlegging.

Som avdelingsleder vil du lede 12 medarbeidere og være HR-direktørens rådgiver i saker av personaljuridisk karakter. Det er viktig at du har erfaring med ledelse og inspireres av å lykkes gjennom andre. Koordinering, prioritering og disponering av egne ressurser i forhold til sykehusets behov, og HR-faglige prioriteringer blir en helt sentral oppgave. I tillegg til den arbeidsrettslige kompetansen, er det viktig at du har forståelse for arbeidet med bemanning og arbeidstidsplanlegging i en kompleks virksomhet. Ansvarsområdet omfatter et aktivt forhold til tall og HR analyser, som verktøy for veiledning om god ressursstyring i sykehusdriften.

HR rådgivere gir råd- og veiledning til helseforetakets ledere, i enkeltsaker og HR relaterte spørsmål, innen arbeidsrett, ressurs - og arbeidstidsplanlegging, bistår i omstillings- og endringsprosesser, utarbeider og arbeider med HR-fakta og analyser, og arbeider sammen med linjeledere med blant annet oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen. Ansvar for HR-rapportering til sykehusets ledelse, eier og styre ligger til avdelingen.

HR sitt formål er:
• HR skal levere tjenester basert på kjernevirksomhetens behov og foretakets strategiske satsinger.
• HR skal bidra til en velfungerende ledelse som tar ansvar for fag, personell og økonomi.
• HR skal bidra til solide og standardiserte prosesser og rutiner innenfor personalpolitikk, ressursstyring, arbeidsmiljø.

Stillingen passer godt for deg som er en dyktig arbeidsrettsjurist, og som ønsker å arbeide helhetlig med HR-faglige problemstillinger og bidra til utvikling av en spennende organisasjon. Våre HR-rådgivere bistår innenfor en bred HR-faglig portefølje og følger prosessene i sykehuset fra A til Å. Du vil være ansvarlig for å kvalitetssikre avdelingens leveranser. Samtidig vil du selv arbeide operativt ut mot sykehusets ledere. Det er sentralt at du er en tydelig og motiverende leder for våre engasjerte medarbeidere.

Stillingen rapporterer til HR-direktør og vil inngå i HR-direktørens ledergruppe.

Kvalifikasjoner
• Juridisk embetseksamen med spesialisering i arbeidsrett.
• Erfaring fra arbeidsrettslige problemstillinger.
• Ledererfaring, gjerne lederutdanning.
• Kjennskap til sykehusorganisasjon / spesialisthelsetjenesten er en fordel.
• Kompetanse og erfaring fra prosjekt/prosessledelse ønskelig.

Personlige egenskaper
• Personlige egenskaper og egnethet vektlegges
• Stor grad av selvstendighet i rollen og samtidig gode samarbeidsevner
• Høy grad av gjennomføringsevne
• Fleksibel og endringsvillighet
• Evne til å motivere og videreutvikle kompetente medarbeidere
• Analytisk og evne til å sette oppgaver i en helhetlig sammenheng
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
• Vi tilbyr en viktig, krevende og spennende stilling i et dynamisk miljø
• God pensjonsordning
• Lønn etter avtale
• Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
• Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
• Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
• Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Andre opplysninger
• Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist: 26. oktober 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Akershus universitetssykehus HF
Nettside Trykk her
Sted 1478 Lørenskog
Tittel Avdelingsleder organisasjons- og lederrådgivning - Enhet for HR, Akershus universitetssykehus HF
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Organisasjonsutvikling
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  HR Manager
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Jan Inge Pettersen
Tittel HR-direktør
Mobil 95207406

Kontakt

Kontakt Hanne-Merethe Årstein
Tittel Ass HR direktør
Mobil 930 37 729
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring