Oppvekstleder, Leka kommune

Kode: 24479
Denne annonsen er utgått på dato

Leka kommune er en liten og trivelig kystkommune i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Vi har 10-årig grunnskole, barnehage, lege, fysioterapeut, aldershjem og helsestasjon. Kommunen er kjent for vakker natur, fornminner og geologi, og har status som geologisk nasjonalmonument. Se forøvrig vår hjemmeside www.leka.kommune.no.

Oppvekstleder

Fast 100 % stilling ledig for snarlig tiltredelse

Leka kommune har barne- og ungdomsskole med 55 elever, barnehage med to avdelinger, voksenopplæring og musikk- og kulturskole. Rektor på skolen har til nå hatt ansvaret for alle tilbudene. Utviklingen har medført at det nå er behov for en ressurs som ivaretar det skolefaglige ansvaret, ansvaret som barnehagemyndighet, samt ledelse av voksenopplæring og musikk­ og kulturskole.  Vedkommende vil samarbeide tett med rektor på skolen, styrer i barnehagen og andre ansatte. Stillingen rapporterer til rådmannen. VO er i stor grad knyttet til flyktninger, og det er noe koordineringsarbeid knyttet til dette. 


Hovedoppgavene vil bli:

-  ansvar for overordnet drift, kvalitetsstyring og koordinering av oppvekstområdet

-  utvikling og ledelse av oppvekstområdet

-  organisere og utvikle området på en effektiv og fremtidsrettet måte

-  sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer

-  ansvar for strategisk personalledelse

-  økonomi og resultatansvar

-  ansvar for saksbehandling, skoleadm. programvare og programvare for kvalitetsstyring av fagområdene 


Det stilles følgende krav til søker:

-  relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå

-  godkjent pedagogisk utdanning

-  ledererfaring fra offentlig virksomhet og kjennskap til offentlig forvaltning.

-  erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid i offentlig sektor

-  god kjennskap til kulturskole og barnehage

-  god kjennskap til fådelt skole og aldersblanding

-  gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på at du har personlige egenskaper til å lede pedagogisk utviklingsarbeid og å utvikle samarbeid, mestring, trygghet og trivsel. Dette gjennom gode samarbeidsevner, evne til tydelighet, evne til å inspirere, motivere og delegere, og at du har gode kommunikasjonsevner.
Oppvekstsjefen skal arbeide for å sikre et best mulig oppvekstmiljø og sørge for at oppvekstområdet er en god og utviklende arbeidsplass for alle.

-  Strukturert og utviklingsorientert

-  Tydelig og trygg i lederrollen

-  Gode gjennomføringsevner

-  Legger til rette for mestring og motivasjon 


Annet

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

I utvelgelsen av kandidater vil det bli lagt betydelig vekt på egnethet for stillingen. 

- Søknad med CV sendes post@leka.kommunefrist 23.oktober 2017

- Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter tariff,  gode pensjons- og  forsikringsordninger.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. AML § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

- I ht OFL § 25, kan opplysninger om søker unntas i off. søkerliste dersom søkeren

selv  ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i off. søkerliste, må oppgi

begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

For spørsmål; send epost eller ring servicekontoret på tlf. 74 38 70 00.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Leka kommune
Nettside Trykk her
Sted 7994 Leka
Tittel Oppvekstleder, Leka kommune
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Grunnskole
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Barn & oppvekst
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring