Økonomisjef, Åmot kommune

Kode: 24481

?Åmot kommune har ca. 4.400 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv.

Velkommen til Åmot!

Ledig 100 % stilling som økonomisjef

Åmot kommune ligger midt i Hedmark fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 3 mil nord for Elverum. Kommunen har cirka 4.500 innbyggere.

Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være et «ja-samfunn».

Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.

Vår økonomisjef ønsker å trappe ned etter et aktivt yrkesliv og vi lurer derfor på om du vil bli vår nye økonomisjef?

Åmot kommunes nye økonomisjef er direkte underlagt rådmannen og er en del av rådmannens strategiske ledergruppe.
Vi leter etter deg som er nytenkende og framtidsrettet, deg som har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Du er god på muntlig og skriftlig kommunikasjon, kunne formidle budskap, utvikle og forbedre vår økonomistyring. Du har god forståelse for detaljer, samtidig som du evner å ha totaloversikt. Du må nå tidsfrister samt leverer under press. Blant dine egenskaper finner vi at du er utadvendt, lojal, positiv og god på å ta beslutninger. Du liker struktur, nøyaktighet, profesjonalitet og passer på at vi følger gjeldende lover og regler. Du er opptatt av å holde en god etisk standard.

Du har stor arbeidskapasitet og godt humør, er iderik, utviklende og ikke minst er du flink til å gjøre andre gode.  Du vil ha leder- og utviklingsansvar for Enhet for økonomi som for tiden består av 6 medarbeidere.

I kommunens arbeidsgiverstrategi fremheves det at våre medarbeidere skal oppleve et mestringsorientert lederskap. Du skal bidra til å gjøre dine lederkolleger dyktige på økonomi innenfor sine respektive områder. Du har evne til endring og utvikling av organisasjonen, og du vil være delaktig i utviklingen av kommunen gjennom visjonen «Vilje til vekst».  Dette bidrar du med gjennom å være åpne, motivert, offensiv og tillitsskapende, som også er kommunens verdier.

?Øvrige kvalifikasjoner:

 • Relevant høgere økonomiutdanning på minimum bachelornivå.
 • Ledererfaring og kan vise til gode resultater fra tilsvarende ansvarsområder.
 • Strategisk og operativ erfaring.
 • Bakgrunn fra kommunal økonomiforvaltning, regnskap- og budsjettprosesser.
 • Du må være god på prosessarbeid og ha en generell analytisk arbeidsform med en proaktiv tilnærming.
 • Du må ha erfaring med å utvikle og fremlegge strategiske analyser og prognoser innen fagområdet.
 • Erfaring med økonomiske og administrative IT-systemer fra kommune eller stat, herunder gode IT-kunnskaper og forståelse for utvikling av digitale verktøy.

? Vi kan tilby

 • Strategisk lederstilling i en kommune med «Vilje til vekst».
 • En spennende arbeidsplass med muligheter for å kunne påvirke organisasjonens utvikling og endring av ansvarsfelt.
 • Dyktige kolleger som ønsker å gjøre en forskjell.
 • Godt tverrfaglig samarbeid.
 • Utfordrende, varierte arbeidsoppgaver og ansvar.
 • Gode arbeidsvilkår, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

? Vår ref:

17/1311

Søknadsskjema

?Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

? Offentlig søkerliste

?Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

? Fortrinnsrett

?I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

? Kontaktperson(er)

?Rådmann Randi Dørum, mobil 906 08 026 e-post rdo@amot.kommune.no.

Ønsker ikke kontakt med telefonselgere!

Søknadsfrist: 25. oktober 2017

 

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Åmot kommune
Nettside Trykk her
Sted 2450 Rena
Tittel Økonomisjef, Åmot kommune
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Økonomi/Regnskap
  Økonomi/Finans
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Randi Dørum
Tittel Rådmann
E-post rdo@amot.kommune.no
Mobil 906 08 026
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring