Fagleder - Trondheim Katedralskole, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Kode: 24482

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21 videregående skoler m.v.), tannhelse (30 tannklinikker), regional utvikling, kultur, næringsutvikling og samferdsel. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget og de utvalg dette oppnevner.

Ambisjonen Kreative Trøndelag viser retning for ønsket utvikling av Trøndelag, i retning av en mer kreativ region. Verdiene ”å gjøre hverandre gode” og ”å være grensesprengende” forplikter hele organisasjonen. Les mer på http://www.stfk.no

Fra 01.01.2018 blir Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slått sammen til Trøndelag fylkeskommune.

Fylkeskommunen har som målsetning å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. For øvrig oppfordres fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent, å søke aktuelle stillinger.”

Fagleder - Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole er landets eldste skole. Vi tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og International Baccalaureate. Se skolens hjemmeside for mer informasjon: Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole søker inntil 2 fagledere fra 01.01.2018.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene skal til sammen bl.a. dekke følgende områder
  • Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk
  • Ansvar for eksamen
  • Ansvar for dokumentasjon
  • Ansvar for internasjonal linje studiespesialisering med Vg2 i England
  • Faglederne inngår i skolens ledergruppe og bidrar til å løse skolens samlede oppgaver til enhver tid
  • Stillingene kan kombineres med undervisning

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til og gjerne erfaring fra videregående skole
 • Kompetanse og erfaring innenfor noen av de nevnte områdene
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide godt med andre internt og med eksterne aktører
 • Evne til å stimulere til utviklingsarbeid både faglig og profesjonelt
 • Være fleksibel med tanke på oppgaver som skal løses, og være forberedt på endringer i stillingens innhold
 • Bidra til å skape en stabil og støttende atmosfære

Vi tilbyr

 • Kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø med allsidige og støttende kolleger
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom deltakelse i interne og eksterne nettverk
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement, avtaler og regulativ

 

Søknadsfrist: 27. oktober 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nettside Trykk her
Sted 7027 Trondheim
Tittel Fagleder - Trondheim Katedralskole, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Videregående skole
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Hilde Hov
Tittel Rektor
Mobil 920 82 872
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring