Enhetsleder-drift og forvaltning kommunal eiendom, Rakkestad kommune

Kode: 24484

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Enhetsleder-drift og forvaltning kommunal eiendom

Seksjon TML har ledig stilling som enhetsleder - drift og forvaltning kommunal eiendom 100 % fast stilling.
Seksjon TML er delt opp i 2 enheter - totalt har seksjonen ca. 50 årsverk. Enhet kommunalteknikk består av fagområdene vei, grøntanlegg, vann, avløp, renovasjon, miljø. Enhet eiendomsforvaltning har ansvar for forvaltning og drift av alle kommunens formålsbygg og utleieboliger. Renholdere, vaktmestere, fagleder eiendom og boligforvalter er tilknyttet enhet eiendomsforvaltning.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene vil være:
- Personalledelse/-oppfølging
- Budsjett- og resultatansvar
- Internkontroll
- HMS
- Mindre investeringsprosjekter
- Boligforvaltning
- Utvikle enheten
- Delta i kommunens byggeprosjekter - FDV
- Være del av seksjonens lederteam
- Implementere FDV-systemet IK-bygg

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som:
- har serviceinnstilling og samarbeidsevner
- er klar og tydelig, både muntlig og skriftlig
- har gode norskkunnskaper
- har gode datakunnskaper
- førerkort klasse B

Vi ser helst at du har

- ledererfaring
- høyere utdannelse, fagbrev eller annen relevant utdanning/bakgrunn
- kjennskap til offentlig forvaltning
- kjennskap til relevant lovverk

Vi kan tilby

- interessant og utfordrende arbeid i et tverrfaglig og til tider hektisk miljø
- varierende og spennende arbeidsoppgaver
- gode dataverktøy
- lønn etter kvalifikasjoner
- gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr.

Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no

Søknadsfrist: 29. oktober 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Rakkestad kommune
Nettside Trykk her
Sted Rakkestad
Tittel Enhetsleder-drift og forvaltning kommunal eiendom, Rakkestad kommune
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Eiendomsforvaltning
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Tekniske tjenester
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Espen Jordet
Tittel Seksjonsleder
Mobil 907 17 230
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring