Seksjonsleder Immunhematologi, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF

Kode: 24486

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, samt lokal og områdesykehus i Oslo og Akershus, for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Les mer på www.ahus.no

Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.

Ledig stillig som seksjonsleder Immunhematologi

Seksjonsleder Immunhematologi, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling

Ønsker du å være en del av blodbanken på Norges største akuttsykehus? Vi søker etter en engasjert leder som vil være med å videreutvikle seksjon for immunhematologi.
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (IMTRA) har følgende hovedarbeidsområder:
Immunhematologi, blodgiving med tapping av blodgivere, produksjon av blodkomponenter og
pasientbehandling med terapeutisk tapping og terapeutisk aferese.
Avdelingen er akkreditert ihht ISO 15189.

Immunhematologisk seksjon utfører blodtypeserologiske analyser på pasienter, gravide og blodgivere. Seksjonen
utfører pretransfusjonstester og klargjør blod til transfusjoner. Seksjonen har ca 25 bioingeniører som jobber i døgnturnus.

Alle søkere må søke elektronisk.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer.

Arbeidsoppgaver

 • Personal, økonomi og fagansvar for seksjonen
 • Utarbeide og iverksette strategiske mål og handlingsplaner i seksjonen
 • Bemanning, turnusplanlegging og kompetanseutvikling for ca. 25 ansatte.
 • Stimulere og legge til rette for faglig forbedringsarbeid og forskingsaktivitet
 • Sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i seksjonen
 • Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder og sitter i dennes ledergruppe.
 • Seksjonsleder samarbeider tett med de andre seksjonslederne og med medisinsk faglige ansvarlige for immunhematologi.
 • Stillingsinnehaver må forholde seg til Ahus adferdsverdier og lederkrav.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning fra høgskole og/eller universitet
 • Erfaring fra immunhematologi/blodbank, eventuell annen laboratoriefaglig retning
 • God kompetanse innenfor immunhematologi
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring

Utdanningsretning

 • Administrasjon og Ledelse
 • Laboratoriefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig
 • Beslutningsdyktig med god gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til trygg og tydelig personalledelse
 • Må trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø
 • Være engasjert og like utfordringer
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Selvstendig arbeid, ansvar og utviklingsmuligheter i et aktivt fagmiljø
 • Veiledning, kompetanseheving og lederutvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv
 • Bedriftsidrettslag med variert treningstilbud
 • Muligheter for bolig og barnehage

Søknadsfrist: 21. november 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Akershus universitetssykehus HF
Nettside Trykk her
Sted 1478 Lørenskog
Tittel Seksjonsleder Immunhematologi, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Annet
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Helse/Sosial
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Teresa Risopatron Knutsen
Tittel Avdelingssjef
Mobil 918 54 595
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring