Leder for forskning, utvikling og innovasjon, GCE NODE

Kode: 24488

GCE NODE er en teknologi- og innovasjonsklynge med 90 deltakerbedrifter, hvorav mange er globalt ledende innen sine markeder. Flere bedrifter inngår i store multinasjonale konsern som har valgt å legge deler av sin virksomhet til Sørlandet. NODEs og landsdelens oppgave er å bidra til at disse bedriftene fremstår som Center of Excellence innen sine konsern, samtidig som det utvikles konkurransedyktige leverandører til disse bedriftene og til det nasjonale og internasjonale markedet.

Leder for forskning, utvikling og innovasjon

Vår dyktige FoUI-leder går til ny lederstilling i regionens næringsliv.

Vi søker en dyktig erstatter som kan videreføre arbeidet hun har ledet.

GCE NODE har to satsingsområder:

 1. Øke bedriftenes konkurransekraft i etablerte markeder innen olje og gass og maritim sektor. Her er fokus i stor grad på digitalisering og økt bærekraft.
 2. Flytte kompetanse og teknologi til nye markeder som fornybar havenergi, boring etter mineraler på havbunnen, geotermisk varme, nye materialer og mer.

For å videreføre og forsterke arbeidet som er igangsatt søker vi en lagspiller som, i samarbeid med FoU-miljøene på Agder,
i Norge og internasjonalt – og i samarbeid med  bedriftenes FoU-ressurser – kan posisjonere klyngen best mulig i nasjonale og internasjonale FoU-programmer.
Vår nye leder vil ha et spesielt ansvar for å utvikle prosjekter innen satsingsområde 2.

Vi søker en person som:

 • har erfaring fra innovasjons- og forskningsledelse
 • har erfaring med skriving av forsknings- og innovasjonssøknader
 • evner å arbeide i nettverk med GCE NODE-bedriftene og akademia for å samordne ressurser og sikre framdrift
 • er strukturert og liker å jobbe i et hektisk miljø med høy aktivitet
 • evner å levere og holde tidsfrister
 • er handlekraftig og har en positiv innstilling til nettverksarbeid
 • har naturfaglig og teknologisk forståelse og erfaring fra næringslivet
 • har utdanning på høyskole- eller universitetsnivå

Stillingsinnhold:

 • Holde oversikt over FoUI-relaterte utlysninger og programmer som er relevante for GCE NODE-klyngen i Norge og internasjonalt
 • Utvikling av underlag/konsepter for søknader
 • Sikre forankring og etablere avtaler med deltakende bedrifter i klyngen
 • Etablere kontakt/rammeavtaler med relevante FoUI-samarbeidspartnere
 • Sikre framdrift i søknadsprosesser
 • Rapportering av ressursbruk, økonomi og resultater

Stillingen rapporterer til administrerende direktør i GCE NODE.

Vi tilbyr utfordrende oppgaver i et spennende miljø.

Lønn og andre betingelser etter avtale.

Søknadsfrist: 1.11.2017

For spørsmål om stillingen, kontakt administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen på mail age@gcenode.no eller mobil 908 66 856.

For mer informasjon om GCE NODE og våre satsingsområder se  www.gcenode.no.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma GCE NODE
Nettside Trykk her
Sted 4614 Kristiansand S
Tittel Leder for forskning, utvikling og innovasjon, GCE NODE
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Forskning/Utvikling
  FoU samf.vitenskap og humanistiske fag
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Forretningsutvikling/Strategi

Kontakt

Kontakt Anne-Grete Ellingsen
Tittel Administrerende direktør
E-post age@gcenode.no
Mobil 908 66 856
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring