Regionleder i Region Innlandet, Delta

Kode: 24551
Denne annonsen er utgått på dato

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med tro på fremtidens arbeidsliv. Vi vokser raskt og har i dag mer enn 78.000 medlemmer og 2400 tillitsvalgte. Våre medlemmer jobber i offentlig tjenesteyting, på tvers av fagområder og yrkesgrupper. Delta har 101 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og syv regioner. Delta region Innlandet med fire ansatte har ansvar for Hedmark og Oppland.

Vil du være med og lede en organisasjon i vekst og utvikling?

Regionleder har ansvar for å utvikle Deltas daglige organisasjons- og utviklingsarbeid i regionen. Arbeidet forutsetter et nært samarbeid med de tillitsvalgte i regionen, med andre regioner og med Deltas hovedkontor i Oslo. Stillingen rapporterer p.t. til administrasjonsdirektør.

Sentrale oppgaver er:

 • Å bygge en sterk organisasjon som ivaretar medlemmer og tillitsvalgte og rekrutterer nye
 • Å utføre og sikre tidsriktig og god kompetanseutvikling, rådgivning og veiledning til Deltas tillitsvalgte
 • Å utføre og sikre kvalitativt god saksbehandling av individuelle og kollektive saker om lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer
 • Å gjennomføre forhandlinger med arbeidsgivere i saker om medlemmers lønns- og arbeidsvilkår
 • Personalansvar for medarbeiderne på regionkontoret
 • Administrativt og økonomisk ansvar for regionkontorets virksomhet

Våre forventninger til deg:

 • Du har relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. Spesielt relevant erfaring kan delvis kompensere for utdanningskrav
 • Du har kjennskap til offentlig virksomhet og arbeidslivets organisasjoner, eventuelt erfaring fra annet organisasjonsarbeid eller politisk arbeid
 • Du har lederegenskaper og -erfaring
 • Du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig
 • Du tilfører kollegiet kompetanse og energi, slik at vi utvikler oss i tråd med vedtatte strategier og mål
 • Du har gode samarbeidsevner som preges av respekt, lojalitet og godt humør
 • Du er effektiv og evner å finne gode løsninger
 • Du disponerer bil og har mulighet til å reise i forbindelse med møter, kurs og forhandlinger

Delta tilbyr deg:

 • En variert og utfordrende stilling
 • Et engasjert og kompetent arbeidsmiljø
 • Fine, nye lokaler
 • Konkurransedyktig lønns-, forsikrings- og pensjonsordning

Søknad med CV sendes post@delta.no innen 7. desember 2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Delta
Nettside Trykk her
Sted 2615 Lillehammer
Tittel Regionleder i Region Innlandet, Delta
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Interesseorganisasjoner
  Arbeidstagerorganisasjoner
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Forretningsutvikling/Strategi
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Organisasjonsutvikling

Kontakt

Kontakt Gisle Salem
Tittel Administrasjonsdirektør
Mobil 474 65 980

Kontakt

Kontakt Knut Olsen
Tittel Ass. administrasjonsdirektør
Mobil 911 36 080
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring