Leder for resultatområde Rehabilitering, Vestby kommune

Kode: 24553
Denne annonsen er utgått på dato

Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har 17500 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettingskommune og er i sterk vekst.

E6 og jernbanen går gjennom kommunen og det er 30 minutter med bil og tog til Oslo. Rådhuset ligger i Vestby sentrum, 200 meter fra jernbanestasjonen. Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbudet, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer og vinter.

Leder for resultatområde Rehabilitering


Vestby kommune søker leder for resultatområde Rehabilitering i 100% fast stilling.

Vil du jobbe i en av landets mest offensive næringskommuner? Kommunen har en flat organisasjonsstruktur med ti resultatområder og en sentraladministrasjon. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø preget av et uformelt samhandlingsklima.

Resultatområde Rehabilitering leverer habiliterende og rehabiliterende tjenester for kommunens innbyggere.

Resultatområdet er organisert med åtte enheter, og driftes i dag med 105 årsverk og et budsjett på 90 millioner kroner. Enhetene leverer tjenester innenfor følgende områder;
 • Psykiske helsetjenester - voksenpsykiatri/ rusbehandling og oppfølging
 • Habilitering - bo- og oppfølgingstjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Søknad og samhandling - førsteinstans for henvendelser og mottak av søknader om tiltak og tjenester innen psykiatri og habilitering. Her foretas kartlegging og vurdering av hjelpebehov som utløser et individuelt vedtak
 • Fysioterapitjenester - omfatter også driftsavtaler med private fysikalske institutt

Gjennom tydelig og engasjert ledelse skal resultatområdeleder skape et tjenestetilbud slik at tjenestemottakerne opplever et tilbud basert på faglig forsvarlighet, kvalitet og kompetanse.

Vi ser etter en leder som er nytenkende, har gjennomføringskraft slik at rehabiliteringstjenesten kan møte morgendagens utfordringer innen kommunesektoren og har god innsikt i og forståelse av økonomiansvaret i stillingen. Leder for resultatområdet rapporterer til rådmann.

Arbeidsoppgaver;
 • Fag-, økonomi-, personal- og resultatansvar
 • Sikre utvikling og gjennomføring av overordnede mål og strategier
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av faglig kvalitet
 • Videreutvikle resultatområdet, samt i fellesskap ta ansvar for å skape en positiv organisasjonskultur og et godt kollegialt miljø
 • Lederoppfølging av enhetsledere, fysioterapitjenesten samt resultatområdets stab
 • Være en aktiv bidragsyter i rådmannens ledergruppe.

Dine kvalifikasjoner;
 • Minimum 3-årig helsefaglig utdanning på universitets-/ høgskolenivå
 • Videreutdanning innen ledelse er en fordel
 • Ledererfaring, fortrinnsvis fra helse-/ omsorgssektoren
 • Erfaring fra offentlig virksomhet, fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • God kjennskap til gjeldende lov og avtaleverk
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med politiske prosesser.

Personlige egenskaper;
 • Har en lederfilosofi basert på kommunes kjerneverdier; åpenhet, tillit, ærlighet, lojalitet, integritet og stolthet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt gode analytiske ferdigheter
 • Løsningsorientert, målbevisst, utviklingsorientert og beslutningsdyktig
 • Resultatorientert og har god økonomiforståelse
 • Gode samarbeidsevner og en tydelig kommunikasjonsform.

Vi kan tilby;
 • Varierte og spennende lederutfordringer og arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et velfungerende helse- og omsorgsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen.

Tiltredelsesdato er 1. mars 2018/ etter avtale.

Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.
Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Søknadsfrist: 10. desember 2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Vestby kommune
Nettside Trykk her
Sted 1541 Vestby
Tittel Leder for resultatområde Rehabilitering, Vestby kommune
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Sykepleie- og omsorgstjenester
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Helse/Sosial
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Rune Sletner
Tittel Personalsjef
Telefon 64 98 01 00
Mobil 982 03 532

Kontakt

Kontakt Sjur Authen
Tittel Rådmann
Telefon 64 98 01 00
Mobil 932 14 901
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring