DIREKTØR, N.K.S. Grefsenlia AS

Kode: 24560

N.K.S. Grefsenlia AS (herunder Grefsenlia) er en del av N.K.S kløverinstitusjoner som er et felles utviklingsselskap/ressurssenter for institusjoner og virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening eier og driver. Grefsenlia eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke.

Grefsenlia leverer tjenester innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tjenestetilbudet omfatter alders-psykiatri, døgnplasser til personer med Huntington sykdom og heldøgns omsorgstilbud til voksne med psykiske lidelser uten aktiv rusproblematikk. Oppdragsgivere er henholdsvis Helse Sør-Øst RHF og bydeler i Oslo samt omliggende østlandskommuner.

Grefsenlia har om lag 100 ansatte og omsetter for over 58 millioner kr.

DIREKTØR

Grefsenlia skal bidra med kunnskap, kompetanse, behandling og veiledning som gir økt mestring i hverdagen. Selskapet spiller en viktig samfunnsrolle både lokalt og nasjonalt. Som direktør vil du bidra til å videreutvikle denne rollen. Stillingen rapporterer til styreleder.

Du skal lede et bredt sammensatt tverrfaglig kompetansemiljø, samt videreutvikle og styrke selskapets oppdragsportefølje. Vi ser etter deg som har erfaring fra å lede større enheter i en konkurranseutsatt virksomhet. Erfaring fra helse- og sosialfaglig miljø er en stor fordel.

Andre kvalifikasjoner:

  • høyere relevant utdanning
  • erfaring fra å lede tverrfaglige kompetansemiljøer
  • strategisk orientert med god forretningsforståelse
  • erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor
  • erfaring fra å evaluere leverandører og innkjøp av tjenester – «bestillerkompetanse»
  • trygg og samlende leder som ser og bygger opp andre
  • god relasjonsbygger som evner å skape gode team
  • gode kommunikasjons- og forhandlingsevner


Dette er en stilling for deg som er samfunnsengasjert med ønske om å gjøre en forskjell i en meningsfylt virksomhet.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Freja Landewall eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Søknad og CV registreres innen 5.januar 2018 på iscogroup.no.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma N.K.S. Grefsenlia AS
Nettside Trykk her
Sted 0587 Oslo
Tittel DIREKTØR, N.K.S. Grefsenlia AS
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Annet

Kontakt

Kontakt Freja Landewall
Tittel ISCO Group
Telefon 22 06 87 00

Kontakt

Kontakt Beate Ottem Svanes
Tittel ISCO Group
Telefon 22 06 87 00
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring