Helseleder på 71° nord. 3 gangs utlysning, Gamvik kommune

Kode: 24561

Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1140 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi. Mehamn er kommunesenteret i Gamvik, som har egen flyplass og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig og et aktiv miljø, med et stort utvalg av lag og foreninger innenfor idrett og kultur for barn og voksne. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en spennende stilling for deg.

Helseleder på 71° nord. 3 gangs utlysning

Ansvarsområdet er den totale helsetjenesten i kommunen. Den enkelte tjeneste er liten i volum. Institusjon, hjemmebasert tjeneste, omsorgsboliger, helsestasjon og rus/psykiatri. I tillegg er nav kommunalt og barnevernstjenesten lagt til helseleder. Gamvik kommune har felles legetjeneste med Lebesby kommune hvor Lebesby har vertskommuneansvar. Stillingen vil gi erfaring fra hele bredden av kommunale helsefaglige utfordringer og innenfor rammen av politiske vedtak. Denne stillingen kan gi en erfaring som kan bidra til et løft i egen karriere. Så bli med å utvikle helsesektoren videre!

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med skattefordeler og nedskrivning av studielån.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

Ansvarsområder

 • Ledelse og utvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Faglig og økonomisk ansvar for sektoren
 • Overordnet planlegging, utvikling av tjenesteområdet, personalledelse og kompetanseutvikling
 • En sentral medarbeider i rådmannens lederteam

Vi søker en medarbeider som:

 • har høyskoleutdanning med autorisasjon innen aktuelt helsefag, fortrinnsvis sykepleier
 • har ledererfaring og gjerne lederutdanning
 • kan vise til resultater fra lederarbeid
 • er innovativ, trigges av å arbeide overordnet og framtidsrettet, men som også kan gå ned i detaljene når det er nødvendig
 • har evne og vilje til å samarbeide med de andre sektorlederne og mellomlederne om å nå felles mål for kommunen
 • har kjennskap til relevant lovverket tilknyttet feltet
 • det forutsettes at søker har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig og med god framstillingsevne

Vi tilbyr:

 • veiledning
 • gode og fleksible arbeidsforhold.
 • konkurransedyktig lønn
 • dekning av flytteutgifter etter regulativ
 • mulighet til å leie bolig

På grunn av dagens sammensetning i administrasjonen, ønsker vi menn spesielt velkommen til å søke. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden.

Spørsmål vedr. stillingen rettes til rådmann Ellen Beccer Brandvold, tlf 95243788 eller 78 49 63 00  ebb@gamvik.kommune.no

Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist  17 desember 2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Gamvik kommune
Nettside Trykk her
Sted Gamvik
Tittel Helseleder på 71° nord. 3 gangs utlysning, Gamvik kommune
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Sykepleie- og omsorgstjenester
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Helse/Sosial
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Ellen Beccer Brandvold,
Tittel Rådmann
E-post ebb@gamvik.kommune.no
Telefon 78 49 63 00
Mobil 952 43 788
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring