DIVISJONSDIREKTØRER, Utdanningsdirektoratet

Kode: 24564

Utdanningsdirektoratet iverksetter den nasjonale politikken for barnehage, grunnopplæring og IKT i utdanningen. Vi jobber for at elever og lærlinger trives og lærer, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Digitalisering og brukerorientering er viktige prinsipper for arbeidet vårt. Vi har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar.

1. januar 2018 slås Utdanningsdirektoratet sammen med Senter for IKT i utdanningen. I den nye virksomheten er det ledig tre faste stillinger som divisjonsdirektør. Divisjonsdirektørene vil inngå i direktoratets toppledergruppe.

DIVISJONSDIREKTØRER

Divisjon for læring og vurdering
Divisjonen har oppgaver innenfor utvikling og forvaltning av rammeplaner og læreplaner.
I porteføljen inngår også direktoratets arbeid med vurdering, eksamen og prøver. Divisjonen har fire avdelinger.

Divisjon for veiledning og tjenesteutvikling
Sentrale arbeidsoppgaver er pedagogiske støtte- og veiledningstiltak knyttet til rammeplan og læreplan med digital tjenesteutvikling og veiledning. I porteføljen inngår også direktoratets arbeid med sektorarkitektur, fellesløsninger og standardisering. Divisjonene har tre avdelinger.

Divisjon for kunnskap, analyse og formidling
Divisjonen har ansvaret for kunnskapsinnhenting, analyse og formidling av kunnskap og forskning - både internt og eksternt. Divisjonen har fire avdelinger.

Les mer på udir.no

Hovedoppgaver

 • Lede og utvikle divisjonen og underliggende avdelinger
 • Bidra til utviklingen og sammenheng i hele direktoratets virksomhet
 • Resultat- og økonomiansvar for alle saker knyttet til divisjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på master/hovedfagsnivå
 • Dokumentert ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med direktoratets og divisjonens fagområder er en fordel
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og digitalisering
 • God rolle- og systemforståelse

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Helhetlig orientert, god til å skape sammenheng
 • God til å samarbeide og å lede andre til å samarbeide
 • Bruker- og utviklingsorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En topplederstilling med stor innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Fast stilling som Direktør (kode 1062) p.t. 990.000 - 1.150.000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Interesserte kan før søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Geir Fottland i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00 - eller også direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, tlf. 986 96 904.
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Søknad og CV bes registret senest innen 3. januar 2018 på www.iscogroup.no

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Utdanningsdirektoratet
Nettside Trykk her
Sted Oslo
Tittel DIVISJONSDIREKTØRER, Utdanningsdirektoratet
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Annet
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Geir Fottland
Tittel ISCO Group
Telefon 22 06 87 00

Kontakt

Kontakt Hege Nilssen
Tittel Direktør i Utdanningsdirektoratet
Mobil 986 96 904
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring