Avdelingsdirektør - Avdeling for digitale fellesløsninger, Utdanningsdirektoratet

Kode: 24565
Denne annonsen er utgått på dato

Utdanningsdirektoratet iverksetter den nasjonale politikken for barnehage, grunnopplæring og IKT i utdanningen. Vi jobber for at elever og lærlinger trives og lærer, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Digitalisering og brukerorientering er viktige prinsipper for arbeidet vårt. Vi har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar.

Avdelingsdirektør - Avdeling for digitale fellesløsninger

Ønsker du å bidra som leder i en virksomhet med høye målsettinger og et viktig samfunnsansvar? Fra 1. januar 2018 slås Utdanningsdirektoratet sammen med Senter for IKT i utdanningen. Vi kan tilby utfordrende lederstillinger i sterke fagmiljøer med muligheter for personlig og faglig utvikling. Som leder er du opptatt av å ivareta og utvikle medarbeidere og støtte opp under mestring og kunnskapsdeling. Du skaper resultater gjennom andre, og trives med å jobbe i spennet fra strategiske til operative ansvarsområder.

Vi har ledig fast stilling som avdelingsdirektør i Avdeling for digitale fellesløsninger. Avdelingen vil bestå av 19 medarbeidere og inngår i Divisjon for veiledning og tjenesteutvikling. Sentrale oppgaver for avdelingen er å understøtte direktoratets eksterne IKT portefølje gjennom arbeid med sektorarkitektur, fellesløsninger og standardisering. Videre har avdelingen ansvar for utvikling og forvaltning av flere interne og sektorrettede IKT-systemer.

Det er et mål at det nye direktoratet integrerer fag og teknologi på en måte som bidrar til økt måloppnåelse i sektorene. Dette blir en særlig viktig oppgave for avdelingen fremover. Brukerperspektivet skal ivaretas i alle oppgaver og prosesser som avdelingen gjennomfører. Avdelingen må arbeide tett med de andre avdelingene i divisjonen og andre avdelinger i direktoratet med berøringsflater mot avdelingens oppgaver.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen og bidra til utvikling av divisjonens samlede fagområder
 • Ansvar for å understøtte direktoratets eksterne IKT-portefølje gjennom arbeid med sektorarkitektur, fellesløsninger og standardisering
 • Ansvar for å understøtte barnehage- og skoleeiere i deres utvikling og bruk av moderne IKT-løsninger for skoler og barnehager
 • Ansvar for utvikling og forvaltning av flere interne og sektorrettede IKT-systemer
 • Bidra til å øke integrering av fag og teknologi i hele direktoratets portefølje
 • Fagansvar for avdelingens portefølje
 • Personalansvar for medarbeiderne i avdelingen
 • Budsjettansvar for avdelingens budsjett og tilhørende aktiviteter
 • Delta i divisjonens og direktoratets ledergruppe
 • Ansvar for å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt samarbeid med avdelinger i divisjonen og i direktoratet for øvrig

Kvalifikasjoner

 • Relevant dokumentert ledererfaring er ønskelig
 • Dokumentert erfaring fra sentrale deler av fagområdene og avdelingens arbeidsoppgaver
 • Relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Bred dokumentert erfaring fra leverandørstyring og kontraktsforvaltning
 • Dokumentert erfaring med IT-ledelse på strategisk og operativt nivå
 • Dokumentert erfaring fra systemutvikling, systemforvaltning og IKT-arkitektur
 • Dokumentert erfaring med organisasjonsutvikling og digitalisering
 • God rolle- og systemforståelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra IKT ledelse i kommune eller fylkeskommune

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Meget god til å lede, samarbeide og motivere andre til å samarbeide
 • God gjennomføringskraft, bruker- og utviklingsorientert
 • Dyktig til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Evne til å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. 769.100 - 910.900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • En lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Søknadsfrist: 10. desember 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Utdanningsdirektoratet
Nettside Trykk her
Sted Oslo
Tittel Avdelingsdirektør - Avdeling for digitale fellesløsninger, Utdanningsdirektoratet
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori IT/Telekomm./Internett
  Drift av applikasjoner og infrastruktur
Kategori IT/Telekomm./Internett
  Utvikling av infrastruktur og maskinvare
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Trond Ingebretsen
Tittel Stabsdirektør
Mobil 982 56 001
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring