Avdelingsdirektør - Avdeling for læreplan videregående og voksenopplæring, Utdanningsdirektoratet

Kode: 24566
Denne annonsen er utgått på dato

Utdanningsdirektoratet iverksetter den nasjonale politikken for barnehage, grunnopplæring og IKT i utdanningen. Vi jobber for at elever og lærlinger trives og lærer, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Digitalisering og brukerorientering er viktige prinsipper for arbeidet vårt. Vi har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar.

Avdelingsdirektør - Avdeling for læreplan videregående og voksenopplæring

 

Ønsker du å bidra som leder i en virksomhet med høye målsettinger og et viktig samfunnsansvar? Fra 1. januar 2018 slås Utdanningsdirektoratet sammen med Senter for IKT i utdanningen. Vi kan tilby utfordrende lederstillinger i sterke fagmiljøer med muligheter for personlig og faglig utvikling. Som leder er du opptatt av å ivareta og utvikle medarbeidere og støtte opp under mestring og kunnskapsdeling. Du skaper resultater gjennom andre, og trives med å jobbe i spennet fra strategiske til operative ansvarsområder.

Vi har ledig fast stilling som avdelingsdirektør i Avdeling for læreplan videregående og voksenopplæring. Avdelingen har 14 medarbeidere og inngår i Divisjon for læring og vurdering. Sentrale oppgaver for avdelingen er forvaltning og utvikling av læreplanene i videregående opplæring og arbeidet med vurdering. Arbeidet med voksenopplæring er også en viktig del av denne avdelingens portefølje.

Avdelingen skal sørge for synergier i forvaltning og utvikling av læreplaner i videregående opplæring, arbeidet med fag- og timefordelingen, tilbudsstrukturen og vurdering, inkludert eksamen. Fagfornyelsen er en sentral del av dette arbeidet fremover. Det er et mål at det nye direktoratet integrerer fag og teknologi på en måte som bidrar til økt måloppnåelse i sektorene.

Avdelingen er en av tre avdelinger i divisjonen som skal jobbe med utvikling og forvaltning av læreplaner og vurdering. I tillegg har divisjonen en avdeling som jobber med utvikling av prøver, og har ansvar for prøve- og eksamenstjenesten. Det er en forutsetning at avdelingen arbeider tett med de andre avdelingene i divisjonen og andre avdelinger i direktoratet med berøringsflater mot avdelingens oppgaver.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen og bidra til utvikling av divisjonens samlede fagområder
 • Forvalte og utvikle avdelingens fagområder, herunder læreplanene i videregående opplæring, arbeidet med vurdering og voksenopplæring
 • Samarbeide med de andre avdelingene i divisjonen om en helhetlig forvaltning og utvikling av læreplan- og vurderingsområdet
 • Fagansvar for avdelingens portefølje
 • Personalansvar for medarbeiderne i avdelingen
 • Budsjettansvar for avdelingens budsjett og tilhørende aktiviteter
 • Delta i divisjonens og direktoratets ledergruppe
 • Ansvar for å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt samarbeid med avdelinger i divisjonen og i direktoratet for øvrig

Kvalifikasjoner

 • Relevant dokumentert ledererfaring er ønskelig
 • Dokumentert erfaring med sentrale deler av fagområdene og avdelingens arbeidsoppgaver
 • Relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Dokumentert erfaring fra organisasjonsutvikling og digitalisering
 • God rolle- og systemforståelse

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Meget god til å lede, samarbeide og motivere andre til å samarbeide
 • God gjennomføringskraft, bruker- og utviklingsorientert
 • Dyktig til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Evne til å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. 769.100 - 910.900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • En lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Søknadsfrist: 10. desember 2017.

 

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Utdanningsdirektoratet
Nettside Trykk her
Sted Oslo
Tittel Avdelingsdirektør - Avdeling for læreplan videregående og voksenopplæring, Utdanningsdirektoratet
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Videregående skole
Kategori Utdanning/Undervisn./Forskn.
  Voksenopplæring/Kurs
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Sissel Skillinghaug
Tittel Divisjonsdirektør
Mobil 971 43 450
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring