Avdelingsdirektør - Avdeling for virksomhetsstyring, Utdanningsdirektoratet

Kode: 24568
Denne annonsen er utgått på dato

Utdanningsdirektoratet iverksetter den nasjonale politikken for barnehage, grunnopplæring og IKT i utdanningen. Vi jobber for at elever og lærlinger trives og lærer, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Digitalisering og brukerorientering er viktige prinsipper for arbeidet vårt. Vi har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar.

Avdelingsdirektør - Avdeling for virksomhetsstyring

 

Ønsker du å bidra som leder i en virksomhet med høye målsettinger og et viktig samfunnsansvar? Fra 1. januar 2018 slås Utdanningsdirektoratet sammen med Senter for IKT i utdanningen. Vi kan tilby utfordrende lederstillinger i sterke fagmiljøer med muligheter for personlig og faglig utvikling. Som leder er du opptatt av å ivareta og utvikle medarbeidere og støtte opp under mestring og kunnskapsdeling. Du skaper resultater gjennom andre, og trives med å jobbe i spennet fra strategiske til operative ansvarsområder.

Vi har ledig fast stilling som avdelingsdirektør i Avdeling for virksomhetsstyring. Avdelingen vil bestå av 8 medarbeidere og inngår i Divisjon for administrasjon. Sentrale oppgaver for avdelingen er blant annet virksomhetsstyring, porteføljestyring, arbeidet med tildelingsbrev og statsbudsjett. I avdelingens portefølje er det også noen virksomhetsinterne oppgaver som koordinering av oppdragsbrev og høringer samt sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Det er et mål at det nye direktoratet integrerer fag og teknologi på en måte som bidrar til økt måloppnåelse i sektorene. Brukerperspektivet skal ivaretas i alle oppgaver og prosesser som avdelingen gjennomfører. Avdelingen må arbeide tett med de andre avdelingene i divisjonen og andre avdelinger i direktoratet i sin oppgaveløsning.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen og bidra til utvikling av divisjonens samlede fagområder
 • Ansvar for virksomhetsstyring
 • Ansvar for porteføljestyring
 • Ansvar for å koordinere prosessen med statsbudsjettet
 • Ansvar for å koordinere prosessen med tildelingsbrevet
 • Ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Fagansvar for avdelingens portefølje
 • Personalansvar for medarbeiderne i avdelingen
 • Budsjettansvar for avdelingens budsjett og tilhørende aktiviteter
 • Delta i divisjonens og direktoratets ledergruppe
 • Ansvar for å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt samarbeid med avdelinger i divisjonen og i direktoratet for øvrig

Kvalifikasjoner

 • Relevant dokumentert ledererfaring er ønskelig
 • Dokumentert erfaring med sentrale deler av fagområdene og avdelingens arbeidsoppgaver
 • Relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Dokumentert erfaring fra porteføljestyring
 • Dokumentert erfaring med virksomhetsstyring
 • Dokumentert erfaring med statsbudsjettet
 • Dokumentert erfaring med organisasjonsutvikling og digitalisering
 • God rolle- og systemforståelse

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Meget god til å lede, samarbeide og motivere andre til å samarbeide
 • God gjennomføringskraft, bruker- og utviklingsorientert
 • Dyktig til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Evne til å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. 769.100 - 910.900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • En lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Søknadsfrist: 10. desember 2017.

 

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Utdanningsdirektoratet
Nettside Trykk her
Sted Oslo
Tittel Avdelingsdirektør - Avdeling for virksomhetsstyring, Utdanningsdirektoratet
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Organisasjonsutvikling
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Finn Skogum
Tittel Divisjonsdirektør
Mobil 478 48 498
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring