NAV Leder - NAV Hammerfest NAV

Kode: 24570

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV Leder (2000-2017-13) - NAV Hammerfest

Vil du være med på å videreutvikle NAV i Hammerfest?

Vi har ledig en fast 100 % stilling som NAV leder ved NAV Hammerfest.

Vi søker en endringsdyktig leder som kan være med å modernisere og videreutvikle NAV slik at vi kan blir enda bedre til å gi folk muligheten til å være i arbeid og aktivitet. Du skal være med å omsette mål og strategier til hensiktsmessige handlinger til det beste for innbyggere i Hammerfest.  NAV Hammerfest har for tiden 25 ansatte og er et av Finnmarks største NAV kontor. Hammerfest har hatt en spennende utvikling de seneste årene, både næringsmessig og befolknings-messig og vi har tro på at utviklingen fortsetter. Les mer om Hammerfest på www.hammerfest.kommune.no.

Les mer om NAV på www.nav.no/finnmark.

NAV leder rapporterer til rådmannen i kommunen og til direktør ved NAV Finnmark i henhold til lokal drifts og samarbeidsavtale. Som leder skal du håndtere både statlige og kommunale styringssystemer samt lede ansatte innenfor både det kommunale og statlige avtaleverket. Du som leder er synlig og tilstede og bidrar til at de ansatte opplever engasjement, mestring og relevant involvering som sikrer at alle medarbeidere får relevant og nødvendig utvikling.

Vi ser det som viktig å finne den beste kandidaten og vedkommende vil selv kunne velge om han/hun vil ha statlig eller kommunalt ansettelsesforhold.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle NAV Hammerfest slik at NAV gir best mulig integrering av kommunale og statlige tjenester til brukerne
 • Tilpasse og iverksette overordnede føringer, følge opp resultater, samt videreutvikle organisasjonen slik at tjenestene framstår som helhetlige og brukervennlige.
 • Personal- budsjett- og fagansvar. Som leder håndterer du både statlige og kommunale styringssystemer samt leder ansatte innenfor både det kommunale og statlige avtaleverket.
 • Representere arbeids- og velferdsforvaltningen gjennom aktiv kontakt med brukere, arbeidsgivere, presse og media, og gjennom tett kontakt med samarbeidspartnere innenfor næringsliv, offentlig sektor og organisasjonene
 • Både Hammerfest kommune og NAV er i utvikling, og endringer i organisering og tjenesteinnhold må påregnes

Du må ha

 • relevant høyere utdanning, minimum 3 år. Særskilt relevant erfaring kan kompensere fra utdanningskravet
 • relevant ledererfaring
 • god kunnskap og interesse for lokalt og regionalt næringsliv
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, brukerorientert

Vi ønsker at du

 • har forståelse av arbeids- og velferdspolitikken i et samfunnsmessig perspektiv
 • har evne til å motivere og ansvarliggjøre gjennom å skape eierskap og engasjement
 • har dokumentert gjennomføringsevne og evne til å skape resultater
 • ·være tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • arbeider godt så vel alene som sammen med andre

Vi tilbyr

 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • aktive og engasjerte kollegaer
 • lønnsspenn kr. 617 800,-  til kr. 686 900,-
 • for spesielt godt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes

For statlig ansettelsesforhold:

 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Stillingskode 1054 Kontorsjef
 • Fleksitidsordning gjelder også for leder av NAV kontor

For kommunalt ansettelsesforhold:

 • God pensjonsordning i KLP
 • Stillingskode 9697 NAV leder eller off.kode 9440 kommunalsjef

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fung. direktør Unni P. Stock, NAV Finnmark, tlf. 957 42 431 eller rådmann Leif Vidar Olsen, Hammerfest kommune, tlf. 41467703.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenummer: 2000-2017-13

Søknadsfrist: 17. desember 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma NAV
Nettside Trykk her
Sted 9600 Hammerfest
Tittel NAV Leder - NAV Hammerfest NAV
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Skatt/Trygd
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Unni P. Stock
Tittel Fung. direktør NAV Finnmark
Mobil 957 42 431

Kontakt

Kontakt Leif Vidar Olsen
Tittel Rådmann Hammerfest kommune
Mobil 414 67 703
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring