Leder for avdeling for Intern service og dokumentasjon, Sykehuset Telemark HF

Kode: 24574

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Service og systemledelse har ansvaret for støtte og servicetjenester ved Sykehuset Telemark. Klinikken har om lag 300 årsverk og dekker tjenestene innen Teknologi og eHelse, Medisinsk teknologi, Eiendomsdrift, Innkjøp og logistikk, Intern service og dokumentasjon, Ernæring og Pasientreiser, og drifter sykehusets barnehage. Service og systemledelse skal bidra til en fremtidsrettet utvikling av sykehuset. Vi er opptatt av kompetanseutvikling innenfor våre fagfelt og vil kontinuerlig arbeide for å utvikle vårt tjenestetilbud i samsvar med sykehusets behov.

Leder for avdeling for Intern service og dokumentasjon - Klinikk for service og systemledelse

Intern service og dokumentasjon ved Sykehuset Telemark er en avdeling med ca 120 ansatte som er faglig ansvarlig
og yter interne tjenester til alle sykehusets klinikker og lokasjoner i Telemark.

Avdelingen har 2 hovedfagområder: pasientdokumentasjon/-mottak og renhold/interiør/estetikk. Dette omfatter
blant annet ansvar for kontoradministrative funksjoner i sykehuset som dokumentasjon av all pasientbehandling, pasientmottak ved sykehusets hovedresepsjoner og på telefon, samt renhold og tekstiler, interiør og kunstutsmykning
ved Sykehuset Telemark. Sistnevnte ansvar omfatter "fra hygienisk rent til estetisk pent."

Avdelingen har samarbeidsavtale med Sykehuset i Vestfold for tjenesteleveranser innenfor sentralbordtelefoni,
og yter servicetjenester til Grenlandskommunene og fylkeskommunens Tannhelse tilbud.
Det er også et utstrakt samarbeid med andre helseforetak i Helse Sør-Øst.

Vi søker nå ny leder for Intern service og dokumentasjon. Avdelingen har 6 seksjoner som rapporterer til avdelingsleder. Avdelingen inngår i Klinikk for Service og systemledelse ved Sykehuset Telemark, avdelingsleder rapporterer til klinikksjef og deltar i klinikkens ledergruppe. Arbeidssted er Skien.

Avdelingsleder bør ha høyere utdannelse og ledererfaring fra minimum et av fagområdene. Vi søker en leder som:
- tar egne initiativ og har evne og standhaftighet til å gjennomføre utviklingsoppgaver
- forstår å stimulere og utvikle ansatte, ledere og organisasjon
- har forretningsforståelse samt smidighet og samarbeidsevner
- er mer enn gjennomsnittlig interessert i å skape gode resultater, effektive rutiner og utvikle arbeidsmetodikk

Tett faglig samarbeid med behandlende klinikker i sykehuset og avdelinger internt i Service og systemledelse
er viktige forutsetninger for å lykkes. Vi ønsker deg som vil være med å utvikle Sykehuset Telemark
innen fagområdene i Service og systemledelse.

Søknadsfrist: 17. desember 2017

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Sykehuset Telemark HF
Nettside Trykk her
Sted 3710 Skien
Tittel Leder for avdeling for Intern service og dokumentasjon, Sykehuset Telemark HF
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Annet
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Organisasjonsutvikling
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Elin Marie Skei
Tittel Klinikksjef
Telefon 35 00 36 60
Mobil 900 34 457
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring