Leder for avdeling for Pasientreiser, Sykehuset Telemark HF

Kode: 24575

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Service og systemledelse har ansvaret for støtte og servicetjenester ved Sykehuset Telemark. Klinikken har om lag 300 årsverk og dekker tjenestene innen Teknologi og eHelse, Medisinsk teknologi, Eiendomsdrift, Innkjøp og logistikk, Intern service og dokumentasjon, Ernæring og Pasientreiser, og drifter sykehusets barnehage. Service og systemledelse skal bidra til en fremtidsrettet utvikling av sykehuset. Vi er opptatt av kompetanseutvikling innenfor våre fagfelt og vil kontinuerlig arbeide for å utvikle vårt tjenestetilbud i samsvar med sykehusets behov.

Leder for avdeling for Pasientreiser - Klinikk for service og systemledelse

Pasientreiser ved Sykehuset Telemark er en avdeling med ca 30 ansatte som betjener fylkene Vestfold og Telemark
med reiser til og fra behandlingssted. Avdelingen er blant annet ansvarlig for å motta og behandle reiserekvisisjoner for taxi og helseekspresser, bistå pasienter med valg av reiseruter, og bestilling av reiser når pasienter reiser uten rekvisisjon.

Avdelingen har en samarbeidsavtale med Sykehuset i Vestfold, og noen av de ansatte er stasjonert i Tønsberg.
Det er også et utstrakt samarbeid med andre helseforetak i Helse Sør-Øst og med det nasjonale kompetansesenteret Pasientreiser HF på Nenset i Skien.

Pasientreiser er inne i en periode hvor nye IKT systemer tas i bruk og dette fordrer omstillingstiltak i avdelingen.
Vi søker nå etter ny leder for Pasientreiser. Avdelingen inngår i Klinikk for Service og systemledelse ved Sykehuset Telemark, og avdelingsleder rapporterer til klinikksjef. Arbeidssted er Skien.

Avdelingsleder bør ha høyere utdannelse, og vi søker etter en leder som:
- tar egne initiativ og har evne og standhaftighet til å gjennomføre utviklingsoppgaver
- forstår å stimulere og utvikle egne medarbeidere
- har forretningsforståelse samt smidighet og samarbeidsevner overfor et bredt spekter av aktører
- har forståelse for logistikk

Søknadsfrist: 17. desember 2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Sykehuset Telemark HF
Nettside Trykk her
Sted 3710 Skien
Tittel Leder for avdeling for Pasientreiser, Sykehuset Telemark HF
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Helse/Omsorg
  Annet
Kategori Konsulenter/Frie yrker
  Organisasjonsutvikling
Kategori Transport/Logistikk/Lager
  Logistikk/Lager
Kategori Transport/Logistikk/Lager
  Transporttilknyttede tjenester
Kategori Økonomi/Regnskap
  Innkjøp/Logistikk
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Elin Marie Skei
Tittel Klinikksjef
Telefon 35 00 36 60
Mobil 900 34 457
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring