Kirkeverge/daglig leder, Hammerfest kirkelige fellesråd

Kode: 24576

Hammerfest er en ett sogns kommune med ca.10500 innbyggere. Hammerfest by er et regionsenter med en levende og lett atmosfære og sterke bykvaliteter. Hammerfest har unike fritidsmuligheter for tur, jakt og fiske, et aktivt kulturliv, gode kommunikasjoner. og et meget godt tilbud av private og offentlige tjenester. Vi ønsker at kirken skal være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet. Styrke soknet som tros-, omsorgs og handlingsfelleskap. Være med å utvikle gudstjenesteliv i møte med mennesker. Fremme kristne verdier i samfunnet.

Kirkeverge/daglig leder

Hammerfest kirkelige fellesråd søker kirkeverge/daglig leder i 100 % stilling. Fellesrådene i Hammerfest og Kvalsund har startet sammenslåingsprosess grunnet kommunesammenslåing fra 01.01. 2020. Den som blir ansatt som kirkeverge i Hammerfest vil også bli kirkeverge for det nye fellesrådet, og vil være sentral
i sammenslåingsprosessen av ny organisasjon.

Arbeidsoppgaver:
- Profilere Den norske kirke som daglig leder for fellesrådets
virksomhet.
- Personalansvar for de ansatte i fellesrådet.
- Økonomisk og administrativt ansvar for fellesrådets
virksomhet.
- Drift og vedlikehold av kirker og gravlunder.
- Sekretær og saksbehandlingsoppgaver for fellesråd
og administrasjonsutvalg.

Kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning fra universitet/høyskole.
- God kompetanse og erfaring innen administrasjon, økonomi
og ledelse.
- Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering.
- God kunnskap om Den norske kirkes verdigrunnlag og
organisering.
- Du må være medlem av Den norske kirke.

Personlige egenskaper
- Ha et engasjement for kirkelig virksomhet.
- Samlende lederstil som bygger tillit, både intern og eksternt.
- Gode samarbeidsevner og dyktig relasjonsbygger.
- Tydelige analytiske og strategiske evner.
- Personlig egnethet tillegges stor vekt.
- Erfaring med endringsledelse kan tillegges vekt.
- Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr:
- Lønn og øvrige betingelser etter nærmere avtale.
- Dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
- Kontorfellesskap sentralt i Hammerfest by.
- Pensjonsordning i KLP.
- En variert og utfordrende stilling i et mangfoldig
og engasjert miljø.
- Ansettelse etter avtale.

Søknad sendes til Hammerfest kirkekontor,
Postboks 70, 9615 Hammerfest.
De som blir innkalt til intervju må fremlegge godkjent kopi av vitnemål og attester.
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført
på søkerlista.
Nærmere opplysninger kan gis av: Kirkeverge/daglig leder Svein M. Sivertsen på tlf. 78 40 29 20.

Søknadsfrist 15. desember 2017.

Vennligst referer til Lederjobb.no i søknaden.

Fakta om stillingen

Firma Hammerfest kirkelige fellesråd
Nettside Trykk her
Sted 9600 Hammerfest
Tittel Kirkeverge/daglig leder, Hammerfest kirkelige fellesråd
Kategori Administrasjon/Kontor/Personal
  Administrativ ledelse
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Kirke/Undervisning/Forskning
Kategori Offentlige tj./Forvaltning
  Offentlige lederstillinger

Kontakt

Kontakt Svein M. Sivertsen
Tittel Kirkeverge / daglig leder
Telefon 78 40 29 20
Jobbtelegrafen AS, Torsvik, 5337 Rong, Telefon 970 07 168
Mail: post@lederjobb.no
Personvernerklæring